Skole

Skole

Lærertilsettinger for skoleåret 2013/2014

Tilsettingsnemnda for pedagogisk personale har foretatt følgende tilsettinger for kommende skoleår:
Tilsettingsbrev vil bli sendt ut i løpet av kommende uke.