På bildet ser vi fra venstre rektor Sigrun Risholt Nilsen, olje- og energiminister Ola Borten Moe og ordfører Bjørn Arild Gram i det snoren klippes og skolen blir offisielt åpnet.

Ordfører Bjørn Arild Gram holdt tale, skolens elever stod for det kulturelle innslaget og etterpå ble det omvisning i det fine nye skolebygget.

Rektor Sigrun Risholt Nilsen sier følgende:

"En ny felles skole for Kvam og Sem ble tatt i bruk 20.08.12. Den nye skolen, flott beliggende i Kvam sentrum ved bredden av Snåsavatnet, er moderne, funksjonell og fleksibel. 

Skolen er topp – moderne teknologisk utstyrt med interaktive tavler og projektor på alle klasserom og møterom.
 
Elevene har fått et optimalt fysisk læringsmiljø, og de ansatte optimale arbeidsforhold med bl.a. svært fine arbeidsrom, et utmerket personalrom og gode garderobeforhold.
 
Skolen har lyse vegger, dører i blåtoner og spreke  farger på inventar.
 
Alle parter i skolesamfunnet er svært fornøyd med den nye skolen og den flotte flerbrukshallen.
 
Som rektor takker jeg alle som har bidratt til et meget  vellykket resultat!"

 

Kvam skole (foto: Trine Binde Bratberg, Steinkjer-Avisa) 

 

 

 

 

 

 
 Foto: Trine Binde Bratberg, Steinkjer-Avisa.


Skolen har fått egen sang:

Sang til Kvam skole
Mel: Gøy på landet – tekst: Vidar Almlid
 
Vedtaket ble fattet ja for ganske lenge siden
I spenning har vi gått og ventet hele denne tiden
Hvordan ville dette bli med sammenslått ny skole
Vi feirer skolen vår i dag, vi syng i dress og kjole.
 
Kjempeherlig, endelig ferdig.
Skolen vår ble veldig bra! (Lett å lære mye)
Ja vi greidd-det, (ved) vatnets bredde
Ligger den - åpen lys og glad
 
Fra veien ser det ut som skolen den har åpne armer
Skolens hjerte – biblioteket,  du og du det varmer
Inne har vi friske farger, nydelig og klare.
Og inn i skolens aula ligger Skrinet med det rare
 
Kjempeherlig , endelig ferdig.
Skolen vår ble veldig bra! (Lett å lære mye)
Ja vi greidd-det, (ved) vatnets bredde
Ligger den - åpen lys og glad
 
Det var litt spennende å treffe folk en ikke kjenner
Med alle barna samlet her, så får vi flere venner
Viktig at vi alle sammen jobber for å være
Greie med hverandre, sånn at alle best kan lære
 
Kjempeherlig , endelig ferdig.
Skolen vår ble veldig bra! (Lett å lære mye)
Ja vi greidd-det, (ved) vatnets bredde
Ligger den - åpen lys og glad