Kvam_grendehus.jpg
  • Samlingssted for fester, møter, teater, konserter og andre sosiale og kulturelle formål.
  • Leier ut til barnehage, idrettslag, korps, kor og lag og foreninger, samt private selskap og møter.
  • Huset har teleslynge, høytaleranlegg og prosjektor montert i stor- og liten sal.
  • Huset ble bygd i 1982.
  • Se vår facebookside

Kontaktperson:
Leder Per Arne Aasen 
Tlf 996 94 781
E-post: pe-aas@online.no