Bildet: Elever ved Kvam skole

Samarbeidsutvalgene i skolene skal nå starte arbeidet med et antimobbeprogram.

Kvalitetsmeldingen tar for seg skoleledelse, læringsmiljø, elevvurdering, faglig utvikling, tilpassa opplæring, minoritetsspråklige elever og samarbeid med foreldre og gir i det hele tatt et svært fyldig bilde av situasjonen i Steinkjerskolen

Kommunestyret viste til at mobbing er tatt opp som tema av kommunens ungdomsråd, og det var også tema i siste fylkesting det blant andre to representanter fra ungdomsrådet deltok.  Det blei kommunestyret  vedtatt at det fremoverskal være nulltoleranse for mobbing i Steinkjerskolene.
 
I kvalitetsmeldingens tiltaksplan ble det vedtatt å føye til under mobbing:
"Ved skolestart skal alle skoler i Steinkjer, sammen med elevene og foresatte gjennomgå og
evaluere, evt. endre, den enkeltes skoles tiltaksplan mot mobbing. De enkelte skolenes tiltaksplaner mot mobbing utvikles til Antimobbeprogram i regi av skolens samarbeidsutvalg (SU)" 

Kvalitetsmeldingen