Har du en mild eller moderat depresjon? Vil du lære deg å håndtere tunge tider i livet bedre? KID er utarbeidet for voksne som i perioder kjenner seg nedstemt eller deprimert på en slik måte at det går utover funksjonsevne og livskvalitet.

Kurset bygger på kognitiv atferdsterapi. Formålet med kurset er å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å forebygge eller mestre nedstemthet og depresjon. Ved å gjenkjenne hvordan egne tolkninger / tanker påvirker både handlinger og følelser, får man muligheten til å øve seg på nye strategier. Erfaringsmessig bidrar slike strategier til bedre mestring og kan potensielt forebygge eller svekke depresjon og stress. Deltaking på et KID-kurs kan dermed være en vei til et sunnere liv.

Hvem er kurset for?
Deltagerne må ikke være alt for deprimerte, fordi det kreves konsentrasjon for å kunne følge med på undervisningen.

Det er ikke ønskelig med historikk på tidligere døgnbehandling, samt somatiske sykdommer hvor depresjon fremkommer som sekundær lidelse. Herunder kommer også ME og fatigue.

Varighet/kostnad?
Kurset går over 10 ganger og ledes av spesielt utdannet og godkjent kursleder (KID-kursleder). Kurset er gratis. Kursbok koster kr 500,-

Hvor kan jeg søke?
Du trenger ikke henvisning fra lege for å gå på KID-kurs. Du må være over 18 år og klar for å gjøre en innsats selv. Kurset er ikke samtaleterapi, men vi tar opp aktuelle problemområder generelt, og den enkelte arbeider videre med egne problemer ved å prøve ut metodene/teknikkene som læres på kurset i egen hverdag. Du må være positivt innstilt på å gjøre hjemmeoppgaver.

Hvis du tenker KID-kurset er aktuelt for deg kan du henvende deg på vår lavterskeltelefon, tirsdag eller torsdag mellom kl. 08-12. Tlf. 47 47 15 32.

Legg igjen navn og nummer på telefonsvareren hvis du ikke får svar, så ringer vi tilbake.

Når går neste kurs?

Neste kurs har oppstart 9. mars, og holdes i våre lokaler på rådhuset.

Kursholdere: Morten Westvik og Christina Rennan