Målet med kurset er å gi deltagerne kunnskap og inspirasjon som styrker vår lokale utviklingskapasitet. Kurset er praktisk anlagt og gir både innbyggere og kommuneansatte mulighet til å jobbe med pågående lokale utviklingsoppgaver.

Kurset er gratis, med antallsbegrensning. 

Mer informasjon og påmeldingKursplan lokal samfunnsutvikling høsten 2017