Målgruppe: Bygningsfagarbeidere, entreprenører, arkitekter, eiendomsmeglere, takstingeniører, rørleggere, elektrikere, snekkere, evt. andre aktuelle…...
….nærmere bestemt alle vi kan regne som "fremtidens forebyggende helsearbeidere" 

Tid og sted: Steinkjer rådhus, Fredrikkesalen 28.02.17 kl. 11.00-15.30
Pris: kr. 150,- per pers.


Program

11.00 - 11.30   Intro. "Tenke det, tro det, men gjøre det?Hvordan motivere boligeiere til å funksjonstilpasse
                        boligen sin?" (v/ Brit Tove Welde).

11.30 - 11.50   Kort presentasjon av prosjekt "Funksjonstilpasning av boliger" (v/ prosjektleder Janne Dahl).

11.50 - 12.00   Pause  (+ lunsj 12.00-12.30)

12.00 - 12.15   Brukerinnlegg i lunsjpausen: "Slik fungerer boligen for meg" (v/John Kvarving).

12.30 - 13.30   "Boligens plassering og funksjonalitet i et livsløpsperspektiv. Presentasjon av
                         funksjonsattest" (Husbanken v/ Tommy Rønne). Inkl. tid til spørsmål og diskusjon.

13.30 - 13.45    Pause

13.45 - 14.15    Velferdsteknologi: " Sikring og funksjonstilpasning av eksisterende boligmasse",
                         (CtmLyng v/ Stein Jystad).

14.15 - 14.30    Pause

14.30 - 15.00    "Tilrettelegging for folk med sansetap" (NAV Hjelpemiddelsentralen i Nord-Trøndelag 
                          v/ synspedagog Anne Grete Heggstad).           

15.00 - 15.30    Oppsummering/ avslutning.


Det vil bli servert en enkel lunsj ca kl 12.00

Påmeldingsinformasjon
Kontakt prosjektleder Janne Dahl på janne.dahl@steinkjer.kommune.no eller på tlf. 74 16 93 03 (legg igjen beskjed dersom du ikke får svar).

Frist for påmelding: 23.02.17