Når?
Oppstart er mandag 2.september. 
Kursdager blir mandager kl. 10-12 i 8 uker.
To oppfriskningsdager vil bli avholdt etter en periode. 

Ekskluderingskriterier
Deltagerne må ikke være altfor deprimerte, fordi det kreves konsentrasjon i form av at de skal kunne følge med på undervisningen. Alle fyller ut BDI-skjema som brukes for å måle graden av depresjon før, under og på slutten av kurset.

Det er ikke ønskelig med tidligere psykiatriske innleggelser samt somatiske sykdommer hvorav depresjon fremkommer som sekundær lidelse/utfordring. Herunder kommer også ME og fatigue.

Hvor  kan  jeg søke
Du trenger ikke henvisning fra lege for å gå på KID kurs, men du må være over 18 år og klar for å gjøre en innsats selv. Det er ikke terapi, det er kognitive teknikker og hjemmelekser/hjemmearbeid. Det er nødvendig at deltagerne øver på teknikkene som de lærer på kurset for å nå sitt mål om endring. Noen kan synes det er vanskelig å få gjort hjemmeoppgavene, det vil derfor bli avsatt tid til dette på starten av hver kursdag.

Kurset går over 10 uker (inkl. de to oppfriskningsdagene) og man bør sette av to og en halv time hver gang i tilfelle spørsmål mm. Kursdeltagerne undervises i å bli oppmerksom på tankene sine og se sammenhengen mellom tanker og følelser. Deltagerne får opplæring i bruk av metoder og teknikker for å vurdere, kjenne igjen, og endre tanke -og handlingsmønster som vedlikeholder og forsterker nedstemthet/depresjon.

Det er ikke nødvendig å fortelle om egne problemer på kurset.

Kursdeltagelse koster kr 500,-. Du vil da få din egen arbeidsbok som vil være ditt verktøy under hele kursdeltagelsen, samt i ettertid i arbeidet med vedlikehold.

Målet med kurset

  • Redusere graden av nedstemthet/depresjon
  • Redusere varigheten av depresjon
  • Reduserer de negative følgene av depresjon
  • Forebygge nye episoder med depresjon

Noe for deg?

Ta kontakt med Psykiske helse i kommunen.

Påmelding sendes til Trude.Ringseth@steinkjer.kommune.no