KS tilbyr kurset som en del av det nasjonale prosjektet "Samarbeid om etisk kompetanseheving" og kursleder er Gry Caroline Aarnes fra KS.

Steinkjer kommune ved enhetene Boliger for funksjonshemmede og Hjemmetjenesten nord har deltatt i KS sitt prosjekt i 2 år.

Nå er det enhet sykehjem, hjemmetjenesten Sør og DMS Inn – Trøndelag i vår kommune  som utdanner  nye etikkveiledere.
 

 

 

 

Elin Jegersen
avd. for omsorg