Kunst på rådhusetWeidemann - galleriet i Rådhuset
I Steinkjer rådhus har vi "Weidemannrommet", med en byste av Weidemann (laga av Nils Aas), og Weidemanns originale glassmalerier. Rommet og sokkelen til skulpturen er designet av arkitekt Gudmundur Jonsson. 

Kommunen har ei lita, men god samling av Jakob Weidemanns kunst. Noe er kjøpt inn, noe er gitt som gave. Fem verk fra perioden 1944 - 1970 er utstilt i "rådmannsfløya" i 3.etasje.

Kommunen disponerer også ei stor samling av Arve Hovigs kunst. Deler av den henger i rådhuset. 


Glassmaleri av Weidemann
Kunstneren Jakob Weidemann 
Maleren Jakob Weidemann er født og oppvokst i Steinkjer kommune.

Weidemanns sitt hovedverk, er glassmaleriene i Steinkjer kirke. Glassmaleriene er tilgjengelig for publikum i kirkens åpningstid, og ellers etter avtale med Kirkevergen i kommunen. 
Se video om Weidemann


Skulpturer i Steinkjer 
Her finner du en oversikt over alle skulpturene i kommunen og hvor de er plassert.

Til kartet med skulpturene.Utstillinger
Kommunen overlot Regimentsjefsboligen vederlagsfritt til en stiftelse for å drive kunstutstillinger i samarbeide med Steinkjer kunstforening, samt å stille lokaler til disposisjon for andre kulturaktiviteter, f.eks. innafor lokalhistorie.

Steinkjer kunstforening har årlig 5-6 utstillinger (i Regimentsboligen) med profesjonelle kunstnere.
Se kunstforeningens facebookside.

Steinkjer folkebibliotek blir også brukt som lokale til utstillere av forskjellige kunstarter.Priser og stipend
Kommunen deler årlig ut Steinkjer kommunes kulturpris og stipend.
I tillegg deler et stipendstyre ut Jakob Weidemanns minnestipend/Steinkjerstipendiaten og jw-stipendet/ungdomsstipendiaten.

Prosjektrapporten “Weidemann kunstsenter" er levert. Den er laget av Trix Scherjon Kunst Konsult på oppdrag fra kommunen.
Se rapporten her.