Våren 2006 fikk Steinkjer kommune tilsendt en stor gave fra familien til avdøde kunstner Arve Hovig. Det var et sted mellom 40 og 50 verk av større eller mindre format og forskjellig uttrykk. Et krav som ble stilt, var at kommunen skulle skaffe lokaler til å stille ut disse verkene.

Foreløpig er det ikke blitt noe eget galleri for Arve Hovig sine bilder i Steinkjer. Men nå blir deler av samlinga stilt ut i Rådhuset.

Første del i prosessen er å få opp bilder der det er en god plass og der mange får glede av dem. Derfor har det allerede kommet opp enkelte bilder i heisgangen.

I tillegg til heisområdet, vil det komme opp noen av de mer tredimensjonale verkene både i forgangen til kantina og i området utenfor møterommene i 3.etasje.

Verkene som er montert så langt er:

2.etasje: Svart blomst fra 1974/76

3.etasje: Mislykket fra 1973

4.etasje: uten tittel fra 1978

5.etasje: Spilleren fra 1972

6.etasje: uten tittel fra 1971

I spissen for prosjektet står Bjørg Bratlie Kvaran, som har et engasjement i forbindelse med studier innenfor kuratorvirksomhet. Fram til nyttår vil Bratlie Kvaran være i arbeidspraksis på kulturavdelingen hvor hun vil følge opp registrering og noe plassering og omplassering av kommunens billedkunst. Alt skjer etter en handlingsplan som er utarbeidet i forståelse med administrasjonen.