Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høringer og ledige stillinger legges ut på egne sider: Høringer og Ledige stillinger

Reguleringsplan Fv. 17: Dyrstad - Kvarving. Vedtatt plan

Kommunestyret har i møte den 25.09.2019 vedtatt Reguleringsplan (detaljregulering) Fv. 17: Dyrstad - Kvarving. 

Utbedring av Fv. 17 på strekningen Dyrstad - Kvarving er en viktig del av fv.17-prosjektet. Parsellen forbi Jåddåren har lenge hatt behov for vesentlige utbedringer for å øke både framkommeligheten, trafikksikkerheten og ellers forbedre nærmiljøet ved Jåddåren med mindre tungtrafikk og støy. Det anses som svært positivt at parsellen nå få sin løsning, som et ledd i det store fv.17-prosjektet.

Fv. 17 Dyrstad - Kvarving

Varsel om igangsatt reguleringsarbeid for Guldbergaunet idrettspark.

Det varsles med dette at det startes opp reguleringsarbeid for Guldbergaunet Idrettspark i Steinkjer. Planområdet vil omfatte områdene med eksisterende idrettshaller, idrettsbaner, stadion, campingplass og studentboliger, friområder samt tilhørende trafikkarealer. Foreslått avgrensing av planområdet er vist på vedlagt kart.

Planområde bilde

Pårørendeskole - demens

Kommunen ønsker å legge til rette for personer med hukommelsessvikt/demenssykdom og deres pårørende og inviterer til pårørendeskole.

Ung og eldre dame sammen

Deler av Sagavegen stenges fra og med 15.august

Sagavegen fra krysset Gamle Kongeveg/Sagavegen og opp til krysset Heggelivegen/Sagavegen blir stengt i perioden fra torsdag 15.08.2019 kl 07.00 til 06.09.2019 (Klikk på bildet for å få det større).

Kart over Sagavegen og området rundt

Reguleringsplan Ognabredden boligområde. Vedtatt plan

Kommunestyret har i møte den 19.06.2019 vedtatt Reguleringsplan (detaljregulering) for Ognabredden boligområde. Planen tilrettelegger for bygging av to leilighetsbygg med inntil 20 boenheter og med tilhørende boder, parkering (carporter) og renovasjonsanlegg. Eksisterende enebolig på eiendommen bevares.

Ognabredden

Kommunedelplan E6 Åsen nord - Mære. Vedtatt plan

Kommunestyret har i møte 29.05.2019 vedtatt Kommunedelplan E6 Åsen nord - Mære for den delen av planen som ligger i Steinkjer kommune. Alternativ trasé betegnet D2 ble valgt som trasé for ny E6. Alternativet er i tråd med forslaget framlagt av enhet Landbruk i kommunen i fm. med den offentlige høringen.

SVVs anbefalte linje D ved Sparbu og enhet Landbruks forslag til alternativ linje