Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
12. august kl. 09:01

KORONA - NASJONALE OG LOKALE TILTAK

Les mer... clear

Høringer og ledige stillinger legges ut på egne sider: Høringer og Ledige stillinger

Vedtatt reguleringsplan og utbyggingsavtale for Sørlia Park 3 og 4

Kommunestyret vedtok i møte den 17.6.2020 Reguleringsplan (detaljregulering) Sørlia park 3 og 4, med tilhørende utbyggingsavtale. Reguleringsplanen tilrettelegger for bygging av inntil 4 firemannsboliger i to etasjer, fortau langs nedre del av Nedre Sørliveg og ivaretagelse av dagens friområde/ balløkke. 

Illustrasjon

Reguleringsplan Guldbergaunet Idrettspark. Vedtatt plan

Kommunestyret vedtok i møte den 17.6.2020 Reguleringsplan (detaljregulering) Guldbergaunet Idrettspark. Formålet med planen er å tilrettelegge for ny fotballhall på Guldbergaunet (gnr. 192/1) i samsvar med vedtak i fellesnemnda for nye Steinkjer 29.05.2019. 

plankart nytt

Reguleringsplan Sprova steinbrudd. Vedtatt plan

Kommunestyret vedtok i møte den 17.6.2020 Reguleringsplan (detaljregulering) Sprova steinbrudd. Formålet med planen er å tilrettelegge for videre drift og utvidelse av eksisterende steinbrudd som har vært i drift siden 1999. Planen sikrer forekomsten av steinmasser mht. uttak og er en forutsetning i forbindelse med søknad om driftskonsesjon etter mineralloven.

Sprova steinbrudd

Reguleringsplan Fv. 17: Dyrstad - Kvarving. Vedtatt endring av plan

Formannskapet har i møte den 4.6.2020 vedtatt endring av Reguleringsplan (detaljregulering) Fv. 17: Dyrstad - Kvarving. Formålet med endringen er å flytte busslommene ved Jåddåren for bedre utnyttelse av dyrkajorda på eiendom 420/1, samt innløsing av småbruket Råmmåaunet (eiendom 424/4) som innebærer at den planlagt kulverten under fv. 17 for adkomst til eiendommen fjernes.

Endringer fv. 17 ved Jåddåren og Myrvang

Reguleringsplan Steinkjer kornsilo - utvidelse. Vedtatt plan

Kommunestyret har i møte den 29.4.2020 vedtatt Reguleringsplan (detaljregulering) Steinkjer kornsilo - utvidelse. Hensikten med planen er utvidelse av kornsiloens anlegg for å imøtekomme behov og etterspørsel for lagring av korn i Steinkjerområdet. Utbyggingen vil også ha en regional betydning for landbruket idet kornproduksjonen på Innherred bevares samtidig som den vil fungere som stimuli til økt aktivitet for næringen.

Illustrasjon av utvidelse Steinkjer kornsilo