Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
25. november kl. 15:10

KORONA - NASJONALE OG LOKALE TILTAK

Les mer... clear

Høringer og ledige stillinger legges ut på egne sider: Høringer og Ledige stillinger

Varsel om oppstart av planarbeid- detaljregulering for Holmen terrasse

Det varsles oppstart av planarbeid for privat detaljregulering med konsekvensutredning for Holmen terrasse. Forslag til planprogram legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med PBL § 12-9.

Forslagsstiller er Steinkjer Byutvikling AS og planfaglig konsulent er Lyngstad Arkitekter AS.

Planavgrensning beskjært