Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
03. juni kl. 13:09

KORONA - NASJONALE OG LOKALE TILTAK

Les mer... clear

Høringer og ledige stillinger legges ut på egne sider: Høringer og Ledige stillinger

Reguleringsplan Steinkjer kornsilo - utvidelse. Vedtatt plan

Kommunestyret har i møte den 29.4.2020 vedtatt Reguleringsplan (detaljregulering) Steinkjer kornsilo - utvidelse. Hensikten med planen er utvidelse av kornsiloens anlegg for å imøtekomme behov og etterspørsel for lagring av korn i Steinkjerområdet. Utbyggingen vil også ha en regional betydning for landbruket idet kornproduksjonen på Innherred bevares samtidig som den vil fungere som stimuli til økt aktivitet for næringen.

Illustrasjon av utvidelse Steinkjer kornsilo

Ønsker du å bli aktivitetsvenn?

En aktivitetsvenn er en frivillig, som får kurs og veiledning for å gjøre aktiviteter sammen med en som har demens. Aktivitetsvennen og personen med demens kobles sammen på bakgrunn av felles interesser.

To personer går tur

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid, Følling kalkbrudd - utvidelse

Sweco Norge AS, på vegne av Odd Einar Kne AS, gir i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8 og § 12-11 melding om oppstart av detaljregulering av Følling kalkbrudd i Steinkjer kommune. Formålet med planen er å legge til rette for utvidelse av det eksisterende kalkbruddet.

Planavgrensning

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid, Lønnum nedre

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres det oppstart av planarbeid for gnr. 7 bnr.1, Lønnum nedre i Steinkjer kommune. Bakgrunn for planarbeidet er ønske om å regulere tomter for 5 nye hytter og to boliger i samsvar med vedtatt kommuneplan for området.

Lokalisering av planområdet på Lønnum nedre