Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
13. februar kl. 10:10

NÅ KAN DU SØKE BARNEHAGEPLASS OG OPPTAK TIL SFO - FRIST 10.MARS

Les mer... clear

Høringer og ledige stillinger legges ut på egne sider: Høringer og Ledige stillinger

Vedtatt reguleringsplan og utbyggingsavtale for Felleskjøpet Steinkjer

Kommunestyret vedtok i møte den 30.01.2019 reguleringsplan (detaljregulering) for Felleskjøpet Steinkjer med tilhørende utbyggingsavtale. Hensikten med planen er å tilrettelegge for riving av deler av eksisterende bebyggelse og sette et mer publikumsvennlig bygg med tilhørende funksjoner.

Foto (Agri Eiendom v/Consto)

Frivillighetsprisen 2018

Onsdag 5.desember kl 18.00 skal prisen deles ut på Steinkjer bibliotek. Alle er hjertelig velkommen. 

Henedare som holder i hverandre

Bli med på nye kostholdskurs

Bra Mat er et inspirasjonskurs for å få til varig endring av levevaner i forhold til matvarer og matvarevalg. Vi følger Helsedirektoratets anbefalinger for ernæring og fysisk aktivitet.

Bra mat logo

Varsel om igangsatt reguleringsplanarbeid: Skarpnes skole med tilliggende områder

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres herved oppstart av planarbeid for Skarpnes skole med til­liggende områder. Forslags­stiller er Steinkjer kommune. Norconsult utarbeider planen på vegne av kommunen. Planen utarbeides som detalj­reguleringsplan. Plan­arbeidet er vurdert til ikke å komme inn under krav om konsekvens­utredning jfr. Pbl § 4-2.

Presentasjoner fra folkemøtet om nytt vegkryss på Mære (2.11.16)

I forbindelse med arbeidet med elektrifiseringen av Trønderbanen må brua over jernbanen på Mære heves. Siden brua ligger så nært E6 må den samtidig legges over hovedvegen gjennom Mære. Dette vil føre til en endret kryssløsning på Mære som totalt sett vil bli en mer trafikksikker løsning enn den som er der i dag.

Nytt Mærekryss?