Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høringer og ledige stillinger legges ut på egne sider: Høringer og Ledige stillinger

Markering av verdens overdosedag 30.august

Rus- og psykisk helsetjeneste i kommunen inviterer alle interesserte innbyggere, både i og utenfor Steinkjer by, til denne markeringen på Steinkjer torg kl 12.00 - 14.00.

Overdosedagmarkering

Deler av Sagavegen stenges fra og med 15.august

Sagavegen fra krysset Gamle Kongeveg/Sagavegen og opp til krysset Heggelivegen/Sagavegen blir stengt i perioden fra torsdag 15.08.2019 kl 07.00 til 06.09.2019 (Klikk på bildet for å få det større).

Kart over Sagavegen og området rundt

Reguleringsplan Ognabredden boligområde. Vedtatt plan

Kommunestyret har i møte den 19.06.2019 vedtatt Reguleringsplan (detaljregulering) for Ognabredden boligområde. Planen tilrettelegger for bygging av to leilighetsbygg med inntil 20 boenheter og med tilhørende boder, parkering (carporter) og renovasjonsanlegg. Eksisterende enebolig på eiendommen bevares.

Ognabredden

Kommunedelplan E6 Åsen nord - Mære. Vedtatt plan

Kommunestyret har i møte 29.05.2019 vedtatt Kommunedelplan E6 Åsen nord - Mære for den delen av planen som ligger i Steinkjer kommune. Alternativ trasé betegnet D2 ble valgt som trasé for ny E6. Alternativet er i tråd med forslaget framlagt av enhet Landbruk i kommunen i fm. med den offentlige høringen.

SVVs anbefalte linje D ved Sparbu og enhet Landbruks forslag til alternativ linje