Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høringer og ledige stillinger legges ut på egne sider: Høringer og Ledige stillinger

Frivillighetsprisen 2018

Onsdag 5.desember kl 18.00 skal prisen deles ut på Steinkjer bibliotek. Alle er hjertelig velkommen. 

Henedare som holder i hverandre

Bli med på nye kostholdskurs

Bra Mat er et inspirasjonskurs for å få til varig endring av levevaner i forhold til matvarer og matvarevalg. Vi følger Helsedirektoratets anbefalinger for ernæring og fysisk aktivitet.

Bra mat logo

Varsel om igangsatt reguleringsplanarbeid: Skarpnes skole med tilliggende områder

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres herved oppstart av planarbeid for Skarpnes skole med til­liggende områder. Forslags­stiller er Steinkjer kommune. Norconsult utarbeider planen på vegne av kommunen. Planen utarbeides som detalj­reguleringsplan. Plan­arbeidet er vurdert til ikke å komme inn under krav om konsekvens­utredning jfr. Pbl § 4-2.

Presentasjoner fra folkemøtet om nytt vegkryss på Mære (2.11.16)

I forbindelse med arbeidet med elektrifiseringen av Trønderbanen må brua over jernbanen på Mære heves. Siden brua ligger så nært E6 må den samtidig legges over hovedvegen gjennom Mære. Dette vil føre til en endret kryssløsning på Mære som totalt sett vil bli en mer trafikksikker løsning enn den som er der i dag.

Nytt Mærekryss?

Detaljregulering Skolegata 22/24 mfl (NORD Universitet) - Varsel om oppstart av planarbeid

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsler InCube Arkitektur og Design, Praksis Arkitekter og Norconsult på vegne av DH Eiendom oppstart av planarbeid med detaljregulering for Skolegata 22 og 24 i Steinkjer kommune, gnr/bnr 192/486 og 192/594, del av tilgrensende veier, samt driftsvei for kirkegården som ligger delvis inne på gnr/bnr 192/64 (Sannangata 2-6).
Planområdet er på ca. 28,5 daa, og spenner mellom Ogndalsveien (FV 762) i nord, Skolegata i vest, Sannangata i sør og Kirkegården i øst.