Kunngjøringer

Her legges kunngjøringer som også annonseres i kommunens fellesannonse i avisene, unntatt ledige stillinger og høringer. Disse ligger under hhv Politikk og Selvbetjening. Direkte linker:
Høringer   og   Ledige stillinger
_____________________________________________________________________________________

Vedtatt Sykkelstrategi 2018-2028

21.09.18

Steinkjer kommunes sykkellstrategi 2018-2028 ble vedtatt i kommunestyrets møte 12.09.2018. 

Slagord for sykkelstrategi

Varsel om igangsatt reguleringsplanarbeid og høring av planprogram for Sprova steinbrudd

21.09.18

Pro Invenia AS har på vegne av forslagstiller Sprova Pukk AS fått i oppdrag å utarbeide reguleringsplan for Sprova steinbrudd i Steinkjer kommune. Annonse om oppstart av reguleringsarbeid og utlagt planprogram til høring finnes i lenkene nedenfor.

Planavgrensning Sprova steinbrudd

Endring av reguleringsplan Ogndalsvegen 2 (O2- huset)- varsel

19.09.18

Steinkjer kommune varsler oppstart av reguleringsplanarbeid- endring av bestemmelser i reguleringsplan for eiendommen Ogndalsvegen 2.

Kartskisse

Frivillighetsprisen 2018 - Frist 15. september

04.09.18

Kjenner du en initiativrik person, lokal forening eller gruppe, som har utmerket seg med frivillig innsats?

Hender som holder sammen

Vedtatt reguleringsplan for kryssområde E6 - Fv. 17 Asphaugen

15.08.18

Kommunestyret i Steinkjer vedtok i møte den 20.06.2018 Reguleringsplan (detaljregulering) for Kryssområde E6 - Fv. 17 Asphaugen.

Bli med på nye kostholdskurs

06.08.18

Bra Mat er et inspirasjonskurs for å få til varig endring av levevaner i forhold til matvarer og matvarevalg. Vi følger Helsedirektoratets anbefalinger for ernæring og fysisk aktivitet.

Bra mat logo

Skolestart skoleåret 2018 - 2019

07.08.18

Grunnskolene i Steinkjer kommune starter opp skoleåret 2018-2019 etter følgende plan:

SKOLESTART1

Varsel om igangsatt reguleringsarbeid og forhandlinger om utbyggingsavtale for Ognabredden boligområde.

07.05.18

Tverrsnitt AS v/ Karl Moen har på vegne av OGV139 AS fått i oppdrag å utarbeide reguleringsplan for Ognabredden boligområde beliggende nordøst for Midjobrua. Se annonse om oppstart av reguleringsarbeid og forhandlinger om utbyggingsavtale i lenken nedenfor.

Plangrense Ognabredden

Trivselsreiser 2018 - Kypros 15. oktober

20.03.18

Høstens tur går til Kypros hvor det kan velges mellom to forskjellige bosteder.

Trivselsreise 2018

Steinkjer kommunes fasadefond - statutter

12.03.18

Steinkjer kommunes fasadefond er et lavterskeltilbud for eiere av verneverdige bygninger i Steinkjer sentrum.

Vi minner om nytt kommunenummer fra 01.01.2018

05.01.18

I og med at fylkene Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag ble slått sammen pr 01.01.2018, ble det nødvendig å endre kommunenummer i det nye fylket. 

Byen sett sørfra - ved fjorden

Gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 og senere

06.03.18

Se informasjon om tilbudet, oversikt over vaksinasjonsdatoene og hvor du kan møte opp.

HPV-vaksinelogo

Tilskuddskurs for lag og foreninger

18.09.17

Kommunen inviterer frivillige lag og foreninger til kurs for å få tips om hvordan søke tilskudd via Tilskuddsportalen.

Logo for tilskuddsportalen

Vedtatt reguleringsendring- endring av bestemmelser til område 2.B.1 i reguleringsplan Sørsia bydel

12.01.18

Formannskapet har i møte 04.05.17 vedtatt endring i bestemmelser knyttet til kvartalet 2.B.1 i reguleringsplan Sørsia bydel. Det aktuelle området er tomta til Steinkjer skole.

Fastsatt planprogram for regulering av nytt Mære-kryss. Alternativ 2C for nytt kryss valgt.

16.03.17

Formannskapet fastsatte i møte den 9.3.17 planprogram for reguleringsplanarbeidet for nytt Mære-kryss. Samtidig ble det vedtatt å regulere alternativ 2C beskrevet i planprogrammet.

Nytt Mærekryss?