Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høringer og ledige stillinger legges ut på egne sider: Høringer og Ledige stillinger

Reguleringsplan Steinkjer stasjon. Vedtatt plan

Kommunestyret i Steinkjer kommune vedtok i møte den 16.02.2022 Reguleringsplan (detaljregulering) for Steinkjer stasjon. Hensikten med planen er å tilrettelegge for utbygging av nytt Fylkets hus og hotell i Steinkjer sentrum.

Planområdet sett nordfra

Reguleringsplan Gruvevegen 3 - Malm. Vedtatt plan

Kommunestyret har i møte den 15.12.2021 vedtatt Reguleringsplan (detaljregulering) for Gruvevegen 3 – Malm. Formålet med planen er å tilrettelegge for leilighetsbygg med inntil 8 boenheter på eiendom 707/64 som eies av Jan Morten Martinsen.

Beliggenhet Gruvevegen 3 - Malm

Revidert planforslag Steinkjer stasjon

Kommunen mottok 20.12.2021 et revidert planforslag (detaljregulering) for Steinkjer stasjon. Formålet med endringene i planen er å hensynta dagens stasjonsbygning og ivareta byggelinje langs Ogndalsvegen.

Steinkjer stasjon revidert planforslag

Reguleringsplan Holmen Terrasse. Vedtatt plan

Kommunestyret har i møte den 15.12.2021 vedtatt Reguleringsplan (detaljregulering) Holmen Terrasse. Formålet med planen er å tilrettelegge ​for utbygging av nytt leilighetsbygg med inntil 10 boenheter, adkomst til boligene, parkering i kjeller, uteoppholdsarealer, samt utvidelse av eksisterende fortau i Kalv Arnesons gate. Gateparkering langs Kalv Arnesons gate blir fjernet.

Beliggenhet Holmen Terrasse