Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
04. april kl. 15:06

KORONA - NASJONALE OG LOKALE TILTAK

Les mer... clear

Høringer og ledige stillinger legges ut på egne sider: Høringer og Ledige stillinger

Formannskapsmøte 26.03.20

Planen var å streame møtet og sende det direkte, men dette lyktes vi ikke med pga tekniske utfordringer. Vi beklager dette.

Møtet ble filmet og her kan du se opptaket.

Innledningsvis i møtet ble det orientert om koronasituasjonen, det ble orienteringer om fv. 17 og fv. 720 og om Steinkjerbygg sine investeringsprosjekter, samt en orientering om teknisk sektor sine investeringsprosjekter. Etterpå ble det vanlig saksbehandling.
Se møteinnkallingen her

Møteprotokoll

 

 

 

 

 

Ønsker du å bli aktivitetsvenn?

En aktivitetsvenn er en frivillig, som får kurs og veiledning for å gjøre aktiviteter sammen med en som har demens. Aktivitetsvennen og personen med demens kobles sammen på bakgrunn av felles interesser.

To personer går tur

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid, Følling kalkbrudd - utvidelse

Sweco Norge AS, på vegne av Odd Einar Kne AS, gir i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8 og § 12-11 melding om oppstart av detaljregulering av Følling kalkbrudd i Steinkjer kommune. Formålet med planen er å legge til rette for utvidelse av det eksisterende kalkbruddet.

Planavgrensning

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid, Lønnum nedre

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres det oppstart av planarbeid for gnr. 7 bnr.1, Lønnum nedre i Steinkjer kommune. Bakgrunn for planarbeidet er ønske om å regulere tomter for 5 nye hytter og to boliger i samsvar med vedtatt kommuneplan for området.

Lokalisering av planområdet på Lønnum nedre

Reguleringsplan Fv.17: Kvarving - Østvik. Vedtatt plan

Kommunestyret har i møte den 18.12.2019 vedtatt Reguleringsplan (detaljregulering) Fv. 17: Kvarving - Østvik. Strekningen i Kvarvingdalen har lenge hatt behov for vesentlige utbedringer for å ivareta trafikksikkerheten på fv. 17. Det er svært positivt at denne delstrekningen nå får sin løsning, og den framlagte planen er et viktig bidrag for å ivareta helheten i det store fv. 17-prosjektet. Løsningen innebærer at den er i tråd med vedtatte kommunedelplan for strekningen, at påvirkningen på Kvarvingselva og dets miljøverdier er minimert, og at planen representerer en løsning som alle berørte parter, inkl. regionale myndigheter, grunneiere og naboer kan akseptere.

Planområdet oversiktsbilde