Kontaktinformasjon

Dampsaga kulturhus,

Bogavegen 10
7725 Steinkjer
 
Tlf 48 95 64 73(forkontor)
Tlf 48 95 64 83 (Rektor)

E-post: 
Kulturskolen
 
Fungerende inspektør:
Kristin Myrmel