Kulturskolen - betalingssatser 2022

Elevavgift undervisning:  kr. 3 920,- pr. år / kr. 1 960,- pr. semester.

I tillegg kommer kr. 100,- pr. elev pr. år / kr. 50 pr. elev pr. semester til noter o.a. utstyr.

Det gis ikke søskenmoderasjon.