Tilbud om Sirkus i kulturskolen

03.06.2019


Kulturskolen starter fra høsten med tilbud i Sirkus. 
Vi er så heldige å ha to sirkusartister bosatt i Steinkjer. Julie Grønnesby Heir er kjent fra sirkus-skole tilbud under lokale arrangement som bl.a. under Steinkjerfestivalen og Kortnebbgåsfestivalen i Beitstad. Mesfen Kebed har sirkusutdanning med hovedvekt på akrobatikk, og er i tillegg turninstruktør på Steinkjer Turn. Vi Kulturskolen er stolte av å kunne samarbeide med Julie og Mesfen om å tilby sirkus som nytt fag hos oss! Sirkus som scenekunst er en tverrfaglig kunstform som bygger på et møte mellom ulike kunstuttrykk. Her får elevene utfordre seg på ulike sirkusdisipliner som akrobatikk, luftakrobatikk, balanse, sjonglering og ulike sceneuttrykk. Vi håper barn og ungdom i Steinkjer er nysgjerrige og vil benytte seg av tilbudet! 
Tilbudet vil bli ukentlig på mandag ettermiddag med oppstart fra slutten av august. 
Info og påmelding finner du på www.steinkjerkulturskole.no 
Søknadsfrist 30.6.

Foreldremøte dans 3.1.19

23.01.2019
Kulturskolen arrangerte foreldremøte for dansefaget torsdag 3. januar i Høveln i Dampsaga kulturhus
Du finner referat fra møtet med nyttig info HER

-->