Vi ønsker størst mulig involvering fra innbyggerne våre i arbeidet med planen. Historielaga hjelper oss med registreringa.
 
Kulturminneplanen skal:
  • Gi oss bedre oversikt over kulturminner i kommunen
  • Sikre god kunnskap om våre kulturminner – blant annet gjennom å innhente data og fotografier av disse objektene
  • Sikre og ivareta et utvalg av kulturminner som er representative for vår kommune sin historie
  • Bidra til å skaffe kunnskap i areal- og utbyggingssaker
  • Tilrettelegge for kunnskapsbygging, opplevelser og verdiskaping av kulturminner
Historielaga i de to kommunene hjelper oss med registreringa. Mange innbyggere vil derfor få besøk av en representant fra sitt historielag som gjerne vil fotografere og notere opplysninger om kulturminnet ( type, tilstand osv.)
 
Et utvalg av de registrerte kulturminnene vil deretter bli vurdert for kulturminneplanen. Dersom kulturminner på din eiendom blir vurdert som verneverdige, vil du bli kontakta tidlig i prosessen. Du vil ha mulighet til å uttale deg om høringsdokumentet innen kulturminneplanen vedtas av kommunestyret.