Hovedmålsettingen med en slik plan er å øke kunnskapen om vår historie og styrke Steinkjer sin attraktivitet og identitet. Nedenfor kan du laste ned selve planen og tiltaksdelen.