Organisasjonkart kulturetaten

​Kultursjefen heter Leif Terje Nilsen. Tlf. 906 91 923, mail: leif.terje.nilsen@steinkjer.kommune.no.  

 

Kulturetaten

Enhetsleder

Telefon

E-mail

Bibliotek

Marianne Vanem

922 37 999

Marianne.vanem@steinkjer.kommune.no

Kulturskolen

Svein Kåre Haugen

911 57 964

Svein.kare.haugen@steinkjer.kommune.no

Kino og kulturarrangement

Ketil Tronstad

995 43 720

Ketil.tronstad@steinkjer.kommune.no