Organisasjonkart kulturetaten

​Kultursjefen heter Leif Terje Nilsen. Tlf. 906 91 923, mail: leif.terje.nilsen@steinkjer.kommune.no.  

Stab

Ansatte i enhetene:
Bibliotek
Kino og kulturarrangement
Kulturskole