Kultur og idrett

KULTUR OG IDRETT - TJENESTETILBUD

16.02.15

Fra teaterforetillingSteinkjer har en rekke anlegg for kultur, idrett og friluftsliv.
Dampsaga kulturhus huser kulturskolen, folkebiblioteket, kino, scener og lokaler for konferanser og utstillinger.

Dampsaga bad og treningssenter ligger i nær geografisk tilknytning til kulturhuset. 

 
I Steinkjer samfunnshus er det Ungdomssenter. Her foregår også fritidsaktiviteter for eldre og personer med psykiske problemer.

Skianlegget på Hallem er utgangspunktet for et variert løypenett i Byafjellet. Hoppbakke er det både her og i Sprova. Henningvola, elvene, Snåsavatnet og fjorden innbyr også til flotte naturopplevelser både vinters- og sommerstid.NM i skiskyting

Steinkjer campus på Guldbergaunet  har anlegg for friidrett, fotballbaner og balløkker, trimløype og treningssenter. Steinkjerhallen og den nye friidrettshallen benyttes av skoler og idrettslag og i større idrettsarrangement. I tillegg er det idrettsbaner i alle deler av kommunen. I Steinkjer ligger dessuten flere skytteranlegg.


< < < Se tjenestetilbudene i venstre meny