Anleggsarbeidet vil foregå etappevis videre i Høvdingvegen innenfor merket området. Denne stegningen vil vare til medio juni 2017.

Årsaken til stengingen er arbeid med vann og avløpsledninger i Høvdingvegen.

Vi beklager ulempene dette medfører.

 

 

Anne-Grethe Holm
Ingeniør
Enhet utbygging