12-mannsbolig for AS Steinkjerbygg. Den permanente krisa med trange og dårlige boliger og den akutte bolignøden etter krigen ble løst med nye boligformer, nye organisasjonsformer og ny finansiering (Husbanklån).  Byggeår 1946. Arkitekt: Sverre Olsen.

A/S Steinkjerbygg startet raskt planleggingen av et stort prosjekt i Hammerstad-kvartalet. Resultatet ble et nytt 12 leiligheters rekkehus beliggende i dagens Kristofer Uppdals gate. Bygget fikk på folkemunne navnet «Ormen Lange».

På styremøte den 3.2.1947 ble følgende tildelt leilighet i rekkehuset i Kristofer Uppdalsgt 1 (Ormen Lange): Tormod Skjefte, Aksel Aalberg, Kolbjørn Hegdal, Bernt Brandtzæg, Agnes Myrvold, Annar Moe, Odd A. Skrataas, Osvald Waade, Arne Haugseth, Jon Oppøien og Arne Bartnes. En leilighet ble avsatt for "kommunale behov". 

I forbindelser med byggingen av dette huset ble det bestemt at graving- og grunnarbeidet skulle inngå i et opplæringskurs for støpere og forskalingssnekkere uten ekstra kostnader for byggherren. Lærer Alfred Lorås sto ansvarlig for dette opplæringsprosjektet.