Dette ble enstemmig vedtatt:

  • Steinkjer Næringsselskap AS får i oppdrag å utarbeide kriterier for det nye fondet så snart rammene for den statlige ordningen med kompensasjon av kostnader er klar.
  • Det tilrettelegges en søknadsordning som er ubyråkratisk og med rask saksbehandling.
  • I første omgang settes det av 500.000,- til «krisefondet». Midlene tas av tidligere øremerket disposisjonsfond til næringsformål.

Fondet skal tilrettelegge for aktører som ikke i stor nok grad får effekt av de nasjonale krisepakkene, byutvikling/sentrumsutvikling, attraktivitet, handel/små lokaleide nisjebutikker, restaurant og cafebransjen. Fondet skal stimulere til tiltak som gir inntekter dvs salgsaktivitet, nye forretningsmodeller kreative tiltak, måter å annonsere- og drive salgsaktivitet på, gjerne i form av samarbeid/fellesaktiviteter mellom flere aktører.

SE OPPTAK FRA FORMANNSKAPSMØTET HER

- Bidra med å støtte næringslivet!

- Vi har tett dialog med Steinkjer næringsselskap og beredskapsteamet. De er tydelig på at de raskt trenger et lokalt krisefond for å avhjelpe der pakkene ikke strekker til, sier ordfører Anne Berit Lein i en kommentar, og legger til:

- Jeg vil berømme formannskapet som umiddelbart leverer på beredskapsteamets klare råd. Vi ønsker selvfølgelig å støtte opp om lokalt næringsliv. Jeg vil i tillegg understreke at nå må vi alle handle lokalt! Støtt opp om næringlivet vårt!

LES MER OM BEREDSKAPSTEAMET FOR NÆRINGSLIVET I STEINKJER