Adresse:  Seilmakergata 10, 7725 Steinkjer

Kreftsykepleiere

Kreftsykepleiertjeneste er et lavterskeltilbud hvor henvendelsene kan komme fra brukerne selv, fastlege, eller andre tjenester i 1. linjetjenesten og 2. linjetjenesten.

Hvem kan ta kontakt / henvises?

 • Personer som har fått kreft og som har behov for oppfølging med samtaler eller hjelp til administrering av behandling
 • Personer som har hatt samarbeid med kreftenheten ved St. Olav hospital eller Sykehuset Levanger og trenger oppfølging når de kommer hjem.
 • Personer som har fått personer med kreft i sin familie/ nære nettverk. Det er viktig at voksne og barn rundt den rammede også har noen å prate med.

  Kreftomsorg - henvisningsskjema

Serviceerklæring

Denne serviceerklæringen beskriver hovedinnholdet i Kreftsykepleiertjenestens tilbud. Steinkjer kommune ønsker med det å utvikle god kontakt med alle som er i kontakt med oss, og avklare forventninger til hverandre.

TAUSHETSPLIKT
Kreftsykepleier har taushetsplikt. Det betyr at hun ikke kan gi opplysninger om dine personlige forhold til andre uten ditt samtykke.

MÅLSETTING FOR KREFTSYKEPLEIERTJENESTEN
 • Lavterskeltilbud til innbyggerne i Steinkjer kommune
 • Et trygt og kvalitativt godt tilbud
 • Et godt, tverrfaglig samarbeid som gir et helhetlig tilbud til brukeren. Bruker i sentrum for samhandling.
VI KAN TILBY
 • Hjelp og støtte til mennesker med diagnosen kreft, og deres nærmeste familie- også barn.
 • Behjelpelig med informasjon til lærere og medelever i skole og barnehage.
 • Støtte, oppfølging, råd og veiledning og ut fra de problemer du presenterer. For eksempel smertelindring, ernæring, symptom lindring, oppfølging i forhold til ulike behandlingsopplegg, støttesamtaler. Hjelp utformes ut fra dine behov.
 • Formidle kontakt med Kreftforeningens ulike grupper, ut fra diagnose.
 • Folkeopplysning og rådgiving/ veiledning til andre samarbeidspartnere
 • Formidling av opplysninger om andre tilbud i kommunen
 • Koordinering mellom sykehus, fastlege og kreftsykepleieier.
 • Gratis tjeneste
DU KAN FORVENTE AV OSS AT:
 • Du blir møtt med respekt og individuell ivaretakelse
 • Når du, din fastlege eller sykehuset tar kontakt med kreftsykepleier, skriftlig eller via telefon, etter samtykke fra deg, vil kreftsykepleier raskt ringe deg opp og avtale møtetid.
 • Du skal føle deg trygg på at taushetsplikten overholdes etter gjeldende lovverk
 • Du blir tatt med på utformingen av tiltak og tjenestetilbud som angår deg og din situasjon
 • Dine avtaler med oss overholdes og dersom det blir endring får du beskjed om dette via telefon.
 • Ved behov bistår vi deg med henvisning videre i behandlingsapparatet.
HVA FORVENTER VI AV DEG
 • At du overholder avtaler.
 • At vi får beskjed dersom avtalen ikke kan overholdes.
 • Du må være motivert for å ta i mot hjelp fra kommunen.
 

Informasjon fra Kreftforeningen

Informasjon Kreftforeningen:

 • Ring Kreftforeningens rådgivningstjeneste 21 49 49 21, mandag -fredag: kl. 0900-1545.
 • Du kan også sende epost til radgivning@kreftforeningen.no
 • Du kan også chatte med oss via våre nettsider.
 • Du finner mer informasjon om kreft og rettigheter som kreftpasient på kreftforeningen.no