• Kursene er bygget på undervisning og samtaler. Hver deltaker gis mulighet til å snakke om tanker og følelser i en vanskelig livssituasjon.
  • Oppmerksomheten rettes spesielt mot mestring, håp og livskvalitet
  • Kurset går over 6 ganger à 2,5 timer
Kurset for deg som har eller har hatt kreft går følgende tidspunkt:
12., 13., 19.,  20., 26. og 27. mars 2007  -  kl 11.00 og kl 13.30

Kurset for deg som pårørende til en kreftpasient går følgende tidspunkt:
12., 13., 19.,  20., 26. og 27. mars 2007  -  kl 14.30 og kl 17.00

Sted: Rådhuset i Steinkjer
Kontaktpersoner: Hildur Holmstad, kreftsykepleier, Steinkjer kommune, mob. 911 90 034
                                  Gina Bøe, Kreftforeningen, mob. 924 47 141

For nærmere informasjon og påmelding:
tlf. 07877 eller e-post:servicetorget@kreftforeningen.no

KURSET ER GRATIS.