Kortnebbgjessene telles også i vinterområdet i november, og etter nok en totaltelling langs hele trekkruten var det nye tallet på om lag 75 000 gjess. Ved å inkludere sommerens produksjon av unger og det som var blitt felt under jakten, ble det antatt at om lag 10 000 gjess manglet i vårtellingen. Mye tyder på at gåsa begynner å trekke raste på områder den ikke har vært før, og som ikke har vært dekket av tellingen.

Les mer på NINAs hjemmeside

Mer om den internasjonale planen for kortnebbgås

 

Foto: Ingunn Tombre, NINA