Vaksinering

Vi tilbyr nå oppfriskningsdose mot covid-19 til risikogrupper mellom 18-64 år, personer i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom som ikke tidligere fått tilbud om oppfriskningsdose, og oppfriskningsdose til gravide. For mer informasjon, inkludert hvem som regnes i risikogruppe, se Informasjonsbrev nr 51 om koronavaksinasjonsprogrammet - FHI.

I tillegg fortsetter vi å gi oppfriskningsdose til personer over 65 år, og alle som tidligere er tilbudt og mangler 1., 2. eller 3. dose. Beboere på sykehjem og bofellesskap vaksineres der de bor. Oppstart av vaksinasjon fra aldersgruppen 65-74 - se FHI sin nettside

4. dose kan settes 4 måneder etter siste vaksinedose. Det bør være minimum 3 uker mellom gjennomgått koronasykdom og ny oppfriskningsdose, men et lengre intervall vil som regel gi en bedre immunrespons.

Det er i dag flere ulike vaksiner som er godkjente og tilgjengelig på Steinkjer; Comirnaty fra Pfizer, Spikevax fra Moderna og Nuvaxovid fra Novavax. Fra 27. september har vi også den modifiserte Comirnaty vaksinen som er basert på omikronvarianten i tillegg til den opprinnelige varianten. Gi beskjed til vaksinatør om hvilken type vaksine du ønsker når du kommer til din time. Se mer om koronavaksiner på Helsenorge sin nettside.

Vi vaksinerer på Steinkjer rådhus (inngang på sørsiden av bygget), og på apotekene (unntatt Vitus Medisinske Senter i Fyrgata).

Bestill time
Du kan bestille time på www.helsenorge.no - velg timeavtaler. Det er ikke mulig å komme på drop-in-timer. Du kan også få vaksine på apotekene (unntatt Vitus Medisinske Senter i Fyrgata), og de har mulighet for drop-in. 

Tilbud om vaksinering til 5-11-åringene
De som ønsker koronavaksine til barn 5-11 år kan ta kontakt med helsestasjonen på telefon 47 69 69 30.

Koronavaksinetelefon
Tlf. 98 24 40 39. Åpningstid mandag og tirsdag kl. 09.00-15.00.       

 

Drift av teststasjonen har opphørt

Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet at landets teststasjoner legges ned fra 1. juli 2022.  Kommunene skal etter denne datoen ikke ha en stående testkapasitet, men skal ha planer for raskt å kunne reetablere testtilbud. Det følger også av disse beslutningene at de midlertidige unntakene i lov- og regelverk som la til rette for testing uten forutgående henvisning fra lege, vil utløpe fra 1. juli.

Selvtester kan hentes på følgende steder

Steinkjer rådhus, servicetorget og på servicetorget i Malm i ordinær åpningstid.

Reisetester

Du kan kontakte teststasjonen på Værnes som heter Kry for å få en PCR-test og få resultatet innen tre timer.

Dette er anbefalingene for covid-19 som gjelder nå

Steinkjer kommune har en beredskap for oppskalering, men vi følger nå de anbefalinger nedenfor som Helsedirektoratet og FHI har gått ut med.

Regjeringen opphevet tirsdag 5. april rådet om å holde seg hjemme 4 døgn etter koronasmitte (se regjeringens nettside).

  • Hold deg hjemme hvis du føler deg syk, og unngå kontakt med personer som har risiko for å bli alvorlig syke dersom du har nyoppståtte luftveissymptomer.
  • Du trenger ikke holde deg hjemme i 4 døgn.
  • Kontakt lege hvis du har behov for helsehjelp.
  • Du trenger ikke teste deg med selvtest. Hvis du likevel har fått en positiv test, gjelder de samme rådene om å holde deg hjemme hvis du føler deg syk.
  • Du trenger heller ikke registrere positive selvtester hos kommunen.
  • Det gjelder egne anbefalinger for de som har økt risiko for å bli alvorlig syke med covid-19 - Råd og informasjon til risikogrupper og pårørende (fhi.no).

           Se mer om hva du må gjøre ved nyoppståtte luftveissymptomer (fhi.no).

Begrunnelse for oppheving av tiltakene

Omikronvarianten gir mindre alvorlig sykdom enn tidligere varianter av viruset, og svært mange er nå vaksinert eller har hatt korona. Det gjør at de fleste nå er godt beskyttet mot alvorlig sykdom. Vinterbølgen av covid-19 ser ut til å være på retur i Norge. Det er ikke lenger nødvendig å begrense smitten på samme måte som tidligere. Det er nå tilstrekkelig at folk holder seg hjemme når de føler seg syke