Vi er i en situasjon noen av oss har øvet på, andre forsøkt å forestille seg, og de aller fleste antagelig ikke har tenkt at kunne komme. Det er mange som legger inn en stor innsats for at vi skal ta de beste valgene og at samfunnet skal kunne fungere så godt som mulig slik situasjonen er i dag.

I skrivende stund har vi til sammen tatt 287 prøver for Covid-19 på Steinkjer, og av disse er tre positive.

Slik blir trolig pandemien

Smitteverntiltak har ulik effekt i ulike faser av en epidemi. Vi tror at hovedbølgen av epidemien begynner for alvor i noen deler av landet om alt fra noen dager til få uker. Deretter vil epidemien treffe hele landet, og i løpet av en periode på flere uker nå en topp for så å gå tilbake. Det vil kanskje skje utpå høsten eller vinteren en gang. Da vil en stor del av befolkningen ha vært smittet.

Vi er nå i en fase hvor vi vet det finnes spredning i samfunnet. Det er derfor gitt generelle råd om sosial distansering for å bremse spredningen. Det er særdeles viktig at vi klarer å bremse spredningen med tanke på kapasiteten vi har i helsevesenet. Et for raskt forløp vil føre til at helsevesenet vil kunne få problemer med å kunne gi god nok behandling til de som blir alvorlig syke, og da ikke kun med tanke på Covid-19, men også andre sykdommer og skader.

Forkjølelse? Hold deg hjemme

Svært viktig nå er at alle med feber eller symptomer på luftveisinfeksjon må holde seg hjemme. Dette er en stor gruppe, og de fleste av disse har ikke Covid-19. Siden Covid-19 kan gi diffuse og lette symptomer, og vi ikke har kapasitet eller utstyr nok til å teste hele denne store gruppen, gir vi et generelt råd om at de skal holde seg hjemme til ett døgn etter symptomfrihet. Smitteoppsporing og oppfølging av kontakter er et veldig viktig tiltak i tidlig fase for å bremse utbruddet, med avtakende betydning utover i forløpet.

Testkapasiteten målrettes nå, og de vi nå skal teste er personer med akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tungpustethet, og som i tillegg:

  • skal legges inn
  • bor i helseinstitusjon
  • er ansatt i helsetjenesten og har pasientnært arbeid (disse kan også vurderes for testing ved mildere akutte luftveissymptomer)
  • er over 65 år og har underliggende kronisk sykdom som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft eller høyt blodtrykk
  • ha vært nærkontakt med et bekreftet tilfelle av covid-19 (ved kapasitet)

Andre personer med lettere akutt luftveisinfeksjon skal holde seg hjemme til en dag etter symptomfrihet. Personer uten symptomer skal IKKE testes for Covid-19.

Hvorfor kan jeg ikke testes?

Mange lurer på hvorfor personer i karantene ikke kan testes, slik at karantenetiden eventuelt kan forkortes. Selv om en test er negativ, kan personen likevel utvikle sykdom opptil 14 dager etter siste smitteeksponering. For personer uten symptomer, vet man ikke hvor i forløpet vedkommende befinner seg. Et negativt prøveresultat i inkubasjonstiden (tiden fra du blir smittet til du utvikler symptomer) vil kunne gi en falsk trygghet, da en ny prøve tatt kort tid senere vil kunne gi et annet resultat.

Håper helt avslutningsvis at vi i denne tiden, en tid som kan være mye vanskeligere for noen enn for andre, kan være ekstra rause og snille med hverandre – gi et smil, ta en telefon, send en melding. Vær åpen, lys og glad på en litt mer kreativ måte!

Vennlig hilsen

Sunniva Rognerud,
kommuneoverlege i Steinkjer