Regjeringens pressekonferanse

Fra regjeringens pressemelding siteres: 

  • Slik smittesituasjonen er nå, kan ikke regjeringen åpne for flere enn 200 personer på arrangementer, eller kamper og cuper i breddeidretten for voksne.
  • Regjeringen innfører et nasjonalt forbud mot åpne serveringsteder med alkohol etter midnatt. Forbudet gjelder fra lørdag 8. august.
  • Regjeringen anbefaler norske borgere å unngå unødvendige reiser til utlandet – også til grønne land.​

Hele pressemeldingen finner du her: 

Regjeringens pressekonferanse kan du se her.

Om arrangementer og antall deltakere

Mange planlegger arrangementer av ulikt slag utover høsten, bla konfirmasjoner. Hvor mange som kan samles avhenger av hvorvidt arrangementet foregår på privat  eller offentlig sted, og hvor store lokaler som er tilgjengelige. Mer om hva som gjelder for arrangementer finner du på siden helsenorge.no