Da har det gått tre uker siden Helsedirektoratet stengte skoler og barnehager. To dager etter frarådet norske myndigheter alle reiser som ikke er strengt nødvendige. Vi har alle fått en annerledes hverdag, og noen har hatt det mer krevende enn andre. Noen synes disse tre ukene har gått meget fort, for andre har de vært de tre lengste ukene de har opplevd.

Fortsett med innsatsen

Vi har gjort en veldig bra jobb, og tallene kan tyde på at vi har klart å bremse epidemien. Dette er takket vært dere som har vasket hendene, hostet i albuen, holdt fysisk avstand, har holdt dere hjemme om dere har hatt symptomer, og overholdt karantene og isolasjon. Dere må fortsette å gjøre denne innsatsen, for da klarer vi å ha kapasitet i helsevesenet til å behandle både de med Covid-19 og de med andre sykdommer og skader.

Nettopp fordi vi antagelig har klart å bremse epidemien kommer dette til å ta tid. Det kommer til å komme nye råd og anbefalinger, og vi kommer til å ha en annen hverdag en tid fremover. Det er fremdeles umulig å si hvor hardt epidemien kommer til å ramme oss, så ikke slipp opp - fortsett å følg de nasjonale anbefalingene. Etter hvert vil hverdagen komme gradvis tilbake.

Barn, unge og gravide

Andelen barn med påvist infeksjon, har så langt vært lav. Det kan tyde på at barn enten får milde symptomer, eller blir smittet i mindre grad. Lek og sosialt samvær er viktig for barn og ungdom sin utvikling og for at de skal trives, men akkurat nå bør ikke barn og ungdom samles i større grupper.

Gravide kan ha økt risiko for alvorligere forløp av enkelte virusinfeksjoner hvis de blir smittet. Vi vet foreløpig ikke om dette også gjelder for Covid-19, men det er lite som tyder på at gravide er spesielt utsatt.

Hva hvis du blir syk?

Alle må raskt ta kontakt med egen lege eller legevakt (telefon 116117) ved symptomer som feber, hoste, kortpustethet og nedsatt allmenntilstand. Ved alvorlige symptomer, ring 113. Dersom du utvikler andre akutte symptomer som du ellers ville søkt lege for, er det viktig at du kontakter helsevesenet, uavhengig om du kan være smittet med det nye coronaviruset eller ikke. 

Dersom du er i risikogruppe, er det spesielt viktig at du:

  • holder deg hjemme så mye som mulig
  • sørger for at du har nødvendige medisiner, men ikke hamster
  • holder fysisk avstand, og unngår folkemengder
  • lager avtaler om hvem som kan hjelpe deg med nødvendige innkjøp
  • unngår pass av mindre barn, da barn ofte har ingen eller milde symptomer og kan smitte
  • begrenser besøk, og helst avlyser dersom noen av dere har symptomer
  • begrenser samvær med de du bor med dersom de ikke føler seg friske
  • opprettholder helsekontroller og undersøkelser med mindre du får annen beskjed fra den behandlende instansen
  • holder deg oppdatert om situasjonen ved å følge med på lokale medier, Folkehelseinstituttets nettsider og/eller helsenorge.no

 Dette skal vi klare – ta vare på deg selv og hverandre!