Kontaktinformasjon

FORVALTNINGSKONTOR OG KOORORDINERENDE ENHET

Adm. rådhuset, tlf. 489 99 330. Åpningstid: Kl. 10.00-15.30 alle hverdager

Enhetsleder Solveig Kleven, tlf. 934 35 261, solveig.kleven@steinkjer.kommune.no

NAV INN-TRØNDELAG Enhetsleder Harald Hustad, tlf. 922 47 115, mail: harald.hustad@nav.no

DMS INN-TRØNDELAG Enhetsleder Inger Risan, tlf. 924 00 059, mail: inger.risan@steinkjer.kommune.no

HJEMMETJENESTER

Konstituert sektorleder Annette Høin 926 67 662 annette.hoin@steinkjer.kommune.no

 Kreftsykepleier
 Tlf. 489 44 504 

 Beitstad bosenter
  Adr: Hågenmelen 5, 7730 Beitstad
  Tlf: 741 60 700 / 404 21  177
  Tlf: 907 51 488
  Enhetsleder: 
  Fagkoord. Tove Karin Nilsen, tlf. 989 03 686

 

Kvam bosenter
Adr: Krikanveien 3, 7732 Steinkjer
  Tlf 474 73 200
  Hjemmesykepleie tlf  969 46 841
  Enhetsleder Veronica Bjørnes Lie, tlf  476 96 714
  veronica.bjornes.lie@steinkjer.kommune.no
 
  Egge bosenter
  Adr: Kvamskroken 1, 7715 Steinkjer
  Hjemmesykepleie tlf. 95122179
  Teigen tlf. 489 56 688
  Enhetsleder Unn Mari Olsen, tlf. 477 93 677
  unn.mari.olsen@steinkjer.kommune.no
  Fagkoord. Oddveig Kjeldset, tlf 477 93 722

  Sparbu bosenter
  Adr. Asplunden 22 7710 Sparbu
  Tlf: 479 77 720
  Vakttlf. 977 21 898
  Enhetsleder: Jorid S. Pedersen, tlf. 416 56 715
  jorid.skavhaug.pedersen@steinkjer.kommune.no
  Fagkoord. Ørjan Nicolaysen, tlf. 940 15 703

  Hjemmesykepleien Sentrum:
  Nord: Vakttelefon dag og kveld
            kl. 10.00-12.00, 13.30-15.00 og 16.00-19.00
            Tlf. 951 22 217
  Sør:   Vakttelefon dag og kveld
            kl. 10.00-12.00, 13.30-15.00 og 16.00-19.00
            Tlf. 951 22 216
  Nattpatruljen kl 21.45 - 08.00: tlf. 464 26 787
  Enhetsleder: Ingrid Wæhre, tlf. 415 01 857
 ingrid.waehre@steinkjer.kommune.no
  Fagkoord. Anne Britt Myhr Tlf. 400 21 894 (kl 08.00 - 14.30)

  Steinkjer bosenter
  Adr: Svein Jarls gt. 23, 7713 Steinkjer
  Tlf. 488 87 550
  Hjemmehjelp i Sentrum
  Enhetsleder: Iren Myklebust tlf.48887550
  iren.myklebust@steinkjer.kommune.no
  Fagkoord. Karianne Eriksen tlf. 488 87 550
 
 Guldbergaunet bosenter
  Adr: Moveien 21, 7716 Steinkjer
  1.etg: Tlf.  989 00 870
  2.etg: Tlf.  989 00 869
  Enhetsleder: Hege Grande, tlf. 989 00 871
  hege.grande@steinkjer.kommune.no
  Fagkoord. Merethe Aspnes Knudtsen, tlf. 969 43 079
  merethe.aspnes.knudtsen@steinkjer.kommune.no
 
 Verran hjemmetjeneste
 
Sandbakken 1, 7790 Malm
 Tlf. 982 53 456 / 982 53 460
 Enhetsleder: 
 Fagkoord. Jenny Strøm, tlf. 474 75 944

INSTITUSJON, REHABILITERING OG LEGETJENESTER

Sektorleder Marthe Solnes Persgård tlf.996 94 788, marthe.solnes.persgard@steinkjer.kommune.no

 Steinkjer sykehjem 
  Adr: Seilmakergt.4, 7725 Steinkjer.  
 Telefon: 74168810 
  Enhetsleder 
  
 Stod sykehjem
  Adr: Smibekkveien 22, 7717 Steinkjer
  Konst. Enhetsleder Ann Baardvik tlf. 989 03 513
  Ann.Irene.Baardvik@steinkjer.kommune.no
  Fagkoord. Anne Grete Høy 
  Avdeling Bøla, tlf. 989 03 512
  Avdeling Boffen, tlf. 989 03 509
  Kjøkken, tlf. 989 03 508          

 Egge Helsetun
 Adr. Markav. 1, 7715 Steinkjer 
 - Sykehjem/somatisk avdeling, tlf. 404 02 519
 - Gluggen bofellesskap
    1.etg tlf. 404 02 501
    2.etg tlf. 404 02 504 
 Enhetsleder Kristine Aasum, tlf: 404 02 498
 kristine.aasum@steinkjer.kommune.no
 Fagkoord. Solveig Laursen, tlf. 404 02 527 

 Malm sykehjem
 Adr. Sandbakken 1, 7790 Malm
 Tlf. 982 53 467
 Enhetsleder Lene Voldseth, tlf 982 53 468
 lene.merete.voldseth@steinkjer.kommune.no
 Fagkoord. Lisbeth Ystmark, tlf. 982 53 403
 Vaktrom, tlf. 982 53 467     
 

 Steinkjer rehabilitering
 Seilmakergata 10, 7725 Steinkjer
 Enhetsleder Marit Strugstad, tlf. 906 91 038
 marit.strugstad@steinkjer.kommune.no
 Fagansvarlig Solveig Rasch Nordnes, tlf. 476 95 850
 Vakttelefon sengepost, tlf. 479 71 160
 Dagrehabilitering, tlf. 479 71 159
 Logoped, tlf 974 80 376
 Støtte- og fritidskontakt,  tlf. 951 73 484
 Hjelpemiddeltekniker, tlf. 919 10 422
 Frisklivssentral, tlf. 474 71 213

Legevakt og legetjenester
Enhetsleder Karin Grøttum, tlf. 928 39 575
karin.randi.grottum@steinkjer.kommune.no
Fagkoordinator Anne Kathrine Hatling

Legekontorene - se egen oversikt her

Psykisk helse og rus
Enhetsleder Linda Rørvik, tlf. 908 08 141
linda.rorvik@steinkjer.kommune.no
Fagkoord. rus Hanne Våg, tlf. 464 29 442
Fagkoord. psyk. helse Per Øistein Øien, tlf. 969 42 868
per.oistein.oien@steinkjer.kommune.no

Lavterskel telefon, tlf. 474 71 532
Telefontid: tirs. og tors. kl. 08.00-12.00

Skjeftelia bosenter, tlf. 916 94 619
 

BO OG HABILITERING

Konstituert sektorleder Bjarne Ellingsen tlf. 990 94 631, bjarne.ellingsen@steinkjer.kommune.no

Bykjernen bo og aktivitet
Adr.:  Bogavegen 2 A, 7725 Steinkjer
Enhetsleder Marianne Haugseth, tlf. 969 42 791 
marianne.haugseth@steinkjer.kommune.no
Fagkoord. Hege Anita Andersen, tlf. 969 42 794
Rønninggården, tlf. 969 42 792
Strandvegen, tlf. 958 40 576
Hjelpemiddellageret, tlf. 950 56 649

Jæktsmedgata dagsenter, tlf. 474 68 483
Kåret dagsenter, tlf. 404 12 079
Fagkoord. Marita Nordmo, tlf. 474 68 483
 

Slalåmsvingen
Enhetsleder Bjørg Sissel Benan, tlf. 404 37 318
bjorg.sissel.benan@steinkjer.kommune.no
Fagkoord. Lars Lervik
Slalåmsvingen 35, tlf. 969 43 135
Slalåmsvingen 55, tlf. 969 43 136

Fergeland
Adr.: Fergeland 70, 7718 Steinkjer
Enhetsleder Mona Alstad, tlf. 400 29 280
mona.alstad@steinkjer.kommune.no
Fagkoord. Pål Nonstad, tlf. 482 81 388
Vaktrom, tlf. 459 73 904

 

Svedjan
Adr.: Brevigvegen 2, 7716 Steinkjer
Hovednummer: 741 21 815
Konstituert enhetsleder Linda Rørvik, tlf. 908 08 141
linda.rorvik@steinkjer.kommune.no
Fagkoord. Randi Sofie Eek, tlf. 741 21 815

Lundflata
Enhetsleder Siv Rakel Bratsve, tlf 459 74 451
siv.rakel.bouazaza.bratsve@steinkjer.kommune.no
Fagkoord. Ann Kristin R. Skjetne, tlf. 479 73 025
Lundsengvegen 105, tlf. 479 73 728
Lundsengvegen 101, 479 73 025
Lundsenget bofellesskap, tlf. 479 76 945

Martenshagen
Adr.: Eirik Jarls gate 26, 7713 Steinkjer
Hovednummer: Tlf. 457 22 197
Enhetsleder: Martin Waagen, tlf. 938 41 035
martin.waagen@steinkjer.kommune.no 
Fagkoordinator: Hege Langseth Størvold, 
hege.langseth.storvold@steinkjer.kommune.no

Haugen
Enhetsleder Iren Opdahl, tlf. 982 53 464
iren.opdahl@steinkjer.kommune.no
Fagkoord. tlf. 982 53 447