Kontaktinformasjon

FORVALTNINGSKONTOR OG KOORORDINERENDE ENHET

Adm. rådhuset, tlf. 489 99 330, mail: tildelingskontoret@steinkjer.kommune.no

Enhetsleder Solveig Kleven, tlf. 934 35 261, solveig.kleven@steinkjer.kommune.no

NAV INN-TRØNDELAG Enhetsleder Harald Hustad, tlf. 922 47 115, mail: harald.hustad@nav.no

DMS INN-TRØNDELAG Enhetsleder Inger Risan, tlf. 924 00 059, mail: inger.risan@steinkjer.kommune.no

HJEMMETJENESTER

Sektorleder Torill Strugstad 959 85 894 torill.strugstad@steinkjer.kommune.no 

 Kreftsykepleier
 Tlf. 489 44 504 

 Beitstad bosenter
  Adr: Hågenmelen 5, 7730 Beitstad
  Tlf: 741 60 700 / 404 21  177
  Tlf: 907 51 488
  Enhetsleder: Lisbeth Melhus, tlf 476 96 715
  lisbeth.melhus@steinkjer.kommune.no 
  Fagkoor. Tove Karin Nilsen, tlf. 741 60 700

  Kvam bosenter
  Adr: Krikanveien 3, 7732 Steinkjer
  Tlf 474 73 200
  Hjemmesykepleie tlf  969 46 841
  Enhetsleder Randi Wæhre, tlf  47696714
  randi.astrid.waehre@steinkjer.kommune.no
 
  Egge bosenter
  Adr: Kvamskroken 1, 7715 Steinkjer
  Hjemmesykepleie tlf. 95122179
  Teigen tlf. 489 56 688
  Enhetsleder Unn Mari Olsen, tlf. 477 93 677
  unn.mari.olsen@steinkjer.kommune.no
  Fagkoor: Oddveig Kjeldset, tlf 477 93 722

  Sparbu bosenter
  Adr. Asplunden 22 7710 Sparbu
  Tlf: 479 77 720
  Vakttlf. 977 21 898
  Enhetsleder: Jorid S. Pedersen, tlf. 416 56 715
  jorid.skavhaug.pedersen@steinkjer.kommune.no
  Fagkoor. Ørjan Nikolaisen, tlf. 940 15 703

  Hjemmesykepleien Sentrum:
  Nord: Vakttlf. dag og kveld kl. 07.30 - 22.00: 951 22 217
  Sør:   Vakttlf. dag og kveld kl. 07.30 - 22.00: 951 22 216
  Nattpatruljen kl 21.45 - 08.00: tlf. 464 26 787
  Enhetsleder: Ingrid Wæhre, tlf. 415 01 857
 ingrid.waehre@steinkjer.kommune.no
  Fagkoor: Anne Britt Myhr Tlf. 400 21 894 (kl 08.00 - 14.30)

 Steinkjer bosenter
  Tlf. 48887550
  Hjemmehjelp i Sentrum
  Adr: Svein Jarls gt. 23, 7713 Steinkjer
  Enhetsleder: Iren Myklebust tlf.48887550
  iren.myklebust@steinkjer.kommune.no
  Fagkoor: Karianne Eriksen tlf. 48887550
 
 Guldbergaunet bosenter
  Adr: Moveien 21, 7716 Steinkjer
  1.etg: Tlf.  989 00 870
  2.etg: Tlf.  989 00 869
  Enhetsleder: Hege Grande, tlf. 989 00 871
  hege.grande@steinkjer.kommune.no
  Fagkoord.: Ellen Følstad, tlf. 969 43 079
  ellen.folstad@steinkjer.kommune.no
 
 Verran hjemmetjeneste
 
Sandbakken 1, 7790 Malm
 Tlf. 982 53 456 / 982 53 460
 Enhetsleder Lisbeth Melhus, tlf.410 95 000
 lisbeth.melhus@steinkjer.kommune.no
 Fagkoor. Hanne Vandsvik, tlf. 474 75 944

REHABILITERING OG SYKEHJEM

Sektorleder Brit Eli H. Nordal tlf. 97747050 brit.eli.holan.nordal@steinkjer.kommune.no 

 Steinkjer sykehjem: 
 Adr: Seilmakergt.4, 7725 Steinkjer.  
 Telefon: 74168810 
  Enhetsleder 1.etg. Bente Westvik Volden, tlf.989 03 494
  bente.westvik.volden@steinkjer.kommune.no
  Enhetsleder 2.etg. Laila Steinmo, tlf.905 70 264
  laila.steinmo@steinkjer.kommune.no
 
 Stod sykehjem: 
  Adr: Smibekkveien 22, 7717 Steinkjer
  Konst. Enhetsleder Ann Baardvik tlf. 989 03 513
  Ann.Irene.Baardvik@steinkjer.kommune.no
  Fagkoor. Anne Grete Høy tlf.
  Avdeling Bøla, tlf. 989 03 512
  Avdeling Boffen, tlf. 989 03 509
  Kjøkken, tlf. 989 03 508          

 Egge Helsetun
 Adr. Markav. 1, 7715 Steinkjer tlf 404 02 519
 Enhetsleder Kristine Aasum, tlf: 404 02 498
 kristine.aasum@steinkjer.kommune.no
 Fagkoor. Solveig Laursen, tlf. 404 02 527
 Somatisk avdeling, tlf. 404 02 519
 
 Gluggen bofellesskap
 1.etg tlf. 404 02 501
 2.etg tlf. 404 02 504 
     

 Malm sykehjem
 Adr. Sandbakken 1, 7790 Malm
 Tlf. 982 53 467
 Enhetsleder Lene Voldseth, tlf 982 53 468
 lene.merete.voldseth@steinkjer.kommune.no
 Fagkoor. Lisbeth Ystmark, tlf. 98253403
 Vaktrom, tlf. 982 53 467

 Steinkjer rehabilitering
 Seilmakergata 10, 7725 Steinkjer
 Enhetsleder Marit Strugstad, tlf. 906 91 038
 marit.strugstad@steinkjer.kommune.no
 Fagansvarlig Solveig Rasch Nordnes, tlf. 476 95 850
 Vakttelefon sengepost, tlf. 479 71 160
 Dagrehabilitering, tlf. 479 71 159
 Logoped, tlf 974 80 376
 Støtte- og fritidskontakt,  tlf. 951 73 484
 Hjelpemiddeltekniker, tlf. 919 10 422
 Frisklivssentral, tlf. 474 71 213

HABILITERING OG LEGETJENESTER

Sektorleder Marthe Solnes Persgård tlf.996 94 788, marthe.solnes.persgard@steinkjer.kommune.no

Rønninggården
Enhetsleder Marianne Haugseth, tlf. 969 42 791 
marianne.haugseth@steinkjer.kommune.no
Fagkoord. Hege Anita Andersen, tlf. 969 42 794
Rønninggården, tlf. 969 42 792
Strandvegen, tlf. 958 40 576

Slalåmsvingen
Enhetsleder Bjørg Sissel Benan, tlf. 404 37 318
bjorg.sissel.benan@steinkjer.kommune.no
Fagkoord. Lars Lervik
Slalåmsvingen 35, tlf. 969 43 135
Slalåmsvingen 55, tlf. 969 43 136

Fergeland
Enhetsleder Mona Alstad, tlf. 400 29 280
mona.alstad@steinkjer.kommune.no
Fagkoord. Pål Nonstad, tlf. 482 81 388
Vaktrom, tlf. 459 73 904

Mestring og oppfølging
Enhetsleder Linda Rørvik, tlf. 908 08 141
linda.rorvik@steinkjer.kommune.no
Fagansv. rus Hanne Våg, tlf. 464 29 442
Fagansv. rehab/kvali. Siri Ballo, tlf. 482 37 866 
Rune Morten Lorvik psyk.vernepl., tlf. 947 84 769
Ellin Rennan psyk.spl., tlf. 464 30 150
Trude Ringseth psyk.spl., tlf. 464 29 869
Hjelpemiddellageret, 950 56 649

Svedjan
Hovednummer: 741 21 815
Enhetsleder Annette Høin, tlf. 926 67 662
annette.hoin@steinkjer.kommune.no
Fagkoord. Randi Sofie Eek
Fagkoord. Per Øisten Øien
Skjeftelia, tlf. 916 94 619

Lundflata
Enhetsleder Hanne Skjeflo Skar, tlf 459 74 451
hanne.skjeflo.skar@steinkjer.kommune.no
Fagkoord. Ann Kristin R. Skjetne, tlf. 479 73 025
Lundsengvegen 105, tlf. 479 73 728
Lundsengvegen 101, 479 73 025
Lundsenget bofellesskap, tlf. 479 76 945

Martenshagen
Adr.: Eirik Jarls gate 26, 7713 Steinkjer
Hovednummer: Tlf. 457 22 197
Enhetsleder: Martin Waagen, tlf. 938 41 035
martin.waagen@steinkjer.kommune.no 
Fagkoordinator: Hege Langseth Størvold, 
hege.langseth.storvold@steinkjer.kommune.no

Haugen
Enhetsleder Iren Opdahl, tlf. 982 53 464
iren.opdahl@steinkjer.kommune.no
Fagkoord. tlf. 982 53 447

Legevakt og legetjenester
Enhetsleder Karin Grøttum, tlf. 928 39 575
karin.randi.grottum@steinkjer.kommune.no
Fagkoordinator Anne Kathrine Hatling

Legekontorene - se egen oversikt her