Kontaktinformasjon / Servicetorget

SERVICETORGET (hverdager kl 08.00 - 15.30)                            Engelsk flagg  IN ENGLISH
Servicetorgdamene (300p)_200x151.jpg
Telefon: 74 16 90 00    
Fax: 74 16 90 01

e-mail til servicetorget:
info@steinkjer.kommune.no

e-mail for sakspost:
postmottak@steinkjer.kommune.no

Bildet: Sittende fra v.: Liv Wekre Kvistad, Emma Svendsen. Stående fra v: Anne Lise M. Bratberg, Kari Lorås
 

NAV har egen inngang på sørsiden av Rådhuset (se nederst på siden)

Logo spørsmål  Chat / nettdialog / Spørsmål og tilbakemeldinger

Facebooklogo   Følg oss på Facebook                Logo-ansatte  Ansatteliste 

¤   Postadresse:         Steinkjer kommune, postboks 2530, 7729 Steinkjer
¤   Besøksadresse:    Rådhuset, Kongensgt. 39, 7713 Steinkjer
¤   Fakturaadresse:    Steinkjer kommune, 
                                     Fakturamottak, 
                                     Vennalivegen 7, 7670 INDERØY 
                                     (INVEST Regnskap og Lønn ble flyttet til Inderøy 14.04.11) 
¤   Fakturaadresse - mail: fakturamottak@inderoy.kommune.no   
¤   Organisasjonsnr.: 00840029212

Vakttelefoner:
¤   Legevakt:                                   116117
¤   Nattpatruljen omsorgs-
     tjenesten: 
Kl 22.00-kl 08.00:      46 42 67 87
¤   Tekniske tjenester/melding
     om kloakk-vann-vegbrudd:
     90 58 53 52 (etter ordinær arbeidstid)
¤   Vaktmester Rådhuset:             90 89 16 86
¤   Barnevernvakt er lokalisert ved Steinkjer politistasjon: 
     
Tlf 489 55 599 / 404 29 138 eller 02800 / 112 (politiet)
     eller 116 111 (Alarmtelefonen for barn og unge, døgnåpen)
     Åpningstid er kun helger: (Se utvidet åpningstid i påsken nedenfor)
     Tilstede: Fredag kl 18.00-23.00. Lørdag kl 18.00-24.00
     Ellers bakvakt i helga til søndag kl 24.00  
    
NAV:
Egen inngang på sørsiden av Rådhuset:
Åpningstid: mandag, onsdag, torsdag og fredag kl 10.00 - 14.00. Tirsdag er det stengt. (se åpningstid i påsken nedenfor)
Telefon: 55 55 33 33.  NAV sin hjemmeside: www.nav.no 
Postadresse: NAV, postboks 2530, 7729 Steinkjer

NAV hjelper deg med oppgaver innenfor følgende områder:
Økonomisk sosialhjelp, økonomisk rådgivning og psykiatritjeneste fra kommunen og tjenester fra tidligere trygdeetaten og Aetat fra Statens side.

Servicetorget er i 1.etg. i Rådhuset og her kan vi hjelpe deg med følgende tjenester:

¤ Tildeling av kommunale boliger og omsorgsboliger
¤ Tildeling av bistand og omsorgstjenester
¤ Bostøtte
¤ Husbankens låne- og tilskuddsordninger
¤ Boligrådgivning ved tilpassing, bygging og kjøp
¤ Enkel byggemelding – skjema og veiledning
¤ Situasjonskart
¤ Hytteutleie
¤ Utdeling av matavfalls- og plastinnsamlingsposer
¤ Parkeringskort for forflytningshemmede
¤ Ledsagerbevis
¤ Skjenkebevilling (ambulerende)
¤ Kunnskapsprøve i alkoholloven
¤ Etablererprøven
¤ Tar i mot , deler ut og veileder mange kommunale skjemaer
¤ Valg - forhåndsstemming
¤ Servicetorget har egen kunde-PC med tilgang til internett.

Servicekontoret gir deg informasjon og veiledning om alle de kommunale tjenestene. Du kan spørre om ”alt” og få svar der og da eller bli fortalt hvordan du går fram. Vi henviser deg også til rette faginstans/saksbehandler.

 

 


Åpne data:
Kontaktinformasjonen er også lagt ut som åpne data i csv-format (semikolonseparert fil). CSV er et generelt format som gjør dataene tilgjengelige uavhengig av teknologisk plattform: csv-format

Datasettet er gjort tilgjengelige under Norsk lisens for offentlige data NLOD v1.0. Lisensteksten kan du lese her

 

 
Tips en venn Skriv ut