For generell informasjon, kontakt kommunens servicetorg.

Servicetorg telefon: 74 16 90 00

Chat: e-dialog Kommunens servicetorg

E-post: postmottak@steinkjer.kommune.no Felles postmottak

For konkrete spørsmål, ta kontakt med den enkelte skole.

Kontaktinfo, skoler i Steinkjer