Det var overrekking av diplom, blomster og tale av avdelingsleder Iren Hovstein Haugen, og det var selvfølgelig kake og kaffe.

Følgende har gjennomført Demensomsorgens ABC perm 1 og 2 i perioden  2010 -2012: Bente Austeng, Torill Forbord, Brit Wåde Nilsen, Hanne Strøm, Målfrid Tessem, Tove Thun, Kari Mollan Øksnes, Tove Engelsen, Linda Hansen, Nina Storli, Mari Noem- Myhre, Tone Nordtug, Mari  Skjetne og Bente Aas.

Bente Aas, Torill Forbord og Tove Thun var forhindret fra å delta på avslutningen.
 
Demensomsorgens ABC er et nasjonalt kompetansehevingsprogram ledet av Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse i samarbeid med kommunene. ABC –modellen har 3 elementer; studiemateriale/permer, studiegrupper og seminarer. De 14 deltagerne har vært delt opp i 2 grupper, der hver studiegruppe har gjennomgått permene og deltatt på seminarer.  
Deltagerne har gjennom 2 år hatt til sammen 23 treff i studiegruppen, i tillegg har de deltatt på 4 fylkesvise seminarer i regi av nasjonalt kompetansesenter.
 
Opplæringsprogrammet gir deltagerne en unik mulighet til å sette seg inn i og diskutere faglige problemstillinger i tverrfaglige grupper bestående av sykepleiere, hjelpepleiere/omsorgsarbeider, assistent og aktivitører. Tilbakemeliding fra deltagerne er at dette har vært nyttige og lærerike 2 år som de har satt stor pris på å få lov til å delta i.
 
Avdeling for omsorg har for tiden 7 ansatte  som i høst har startet på 2.året i Demensomsorgens ABC.  Våren 2013 vil det bli mulighet for å melde seg på ny ABC gruppe med oppstart høsten 2013.