Møtene ble gjennomført digitalt som teamsmøter. Møten ble filmet og du kan se opptakene nedenfor.

Her er sakene som ble behandlet: 

Formannskapsmøtet 

Kommunestyremøtet 

Opptaket av møtene