Faste representanter

Mobilnummer

E-post adresse

 


Arbeiderpartiet (Ap)

 

 

1

Stein Erik Aalberg 

93012025

stein.erik.aalberg@steinkjer.kommune.no

 

May Britt Lagesen (perm fra 15.12 2021)

 

 

2

Arve Løberg (settemedlem i Lagesens permisjon)

41100110

arve.morten.lobergs@steinkjer.kommune.no

3

Kristian Lunde Jenssen

94826038

kristian.lunde.jenssen@steinkjer.kommune.no

4

Line Anita Hammer

90019663

line.hammer@steinkjer.kommune.no

5

Benthe Asp

95031589

benthe.asp@steinkjer.kommune.no

6

Anders Lindstrøm

92611160

anders.lindstrom@steinkjer.kommune.no

7

Gunnar Thorsen -  gruppeleder

95299260

gunnar.thorsen@steinkjer.kommune.no

8

Vebjørn Gorseth

41669779

vebjorn.gorseth@steinkjer.kommune.no

9

Robert Ertsås

99726366

robert.ertsas@steinkjer.kommune.no

10

Kjell Magnar Haugan

91329155

kjell.haugan@steinkjer.kommune.no

11

Natalia Lillegaard

47263951

Natalia.Lillegaard2@steinkjer.kommune.no

12

Steinar Råde

47244195 steinar.rade@steinkjer.kommune.no
13 Terje Tømmerås 92896467 terje.tommeras@steinkjer.kommune
       

 

Vararepresentanter

 

 

1

Einar Arnold Haug

90952892

einar.haug@steinkjer.kommune.no

2

Bjørn Vidar Veiseth

46888649

bjorn.vidar.veiseth@steinkjer.kommune.no

3

Ragnhild Kvalø

97527925

ragnhild.kvalo@steinkjer.kommune.no

4

Martin Stakset

41231094

martin.Stakset@steinkjer.kommune.no

5

Eli Djuvsland Rishaug

45607243

eli.djuvsland.rishaug2@steinkjer.kommune.no

6

Sølvi Strand

45164307

solvi.strand@steinkjer.kommune.no

7

Line Dyre Arnøy

41359027

Line.Dyre.Arnoy@steinkjer.kommune.no

8

Kristel Knutsdatter

93840972

kristel.knutsdatter@steinkjer.kommune.no

9

Line Mari Nordkvelle

90681600

line.mari.nordkvelle@steinkjer.kommune.no

10

Knut Egil Sjøli

91329139

knut.egil.sjoli@steinkjer.kommune.no

11

Evelyn Nordseth Brovold

92253553

evelyn.brovold@steinkjer.kommune.no

12

Anne-Beth Langfjord Hallstrøm

97601393

Anne-Beth.L.Hallstrom@steinkjer.kommune.no

13

Ulrik Joachim Stange

98544959 ulrik.joachim.stange@steinkjer.kommune.no
14 Kai-Jørgen Lorvik 90953009 kai.jorgen.lorvik@steinkjer.kommune.no
15      

 

 

Fremskrittspartiet (FrP)

 

 

 

Faste representanter

 

 

1

Tore Kristiansen - gruppeleder

93445040

Tore.Kristiansen@steinkjer.kommune.no

2

Tommy Fossum Skatland

41761369

Tommy.Fossum.Skatland@steinkjer.kommune.no

 

Vararepresentanter

 

 

1

Terje Bjarte Langli

45600224

terje.b.langlie@steinkjer.kommune.no

2

Merete Martine Utheim

99155099

Merete.Martine.Utheim@steinkjer.kommune.no

3

Arne Richstad

47027216

Arne.Richstad@steinkjer.kommune.no

4

Solvor Laila Lein Lillemark

41237262

Solvor.Laila.Lillemark@steinkjer.kommune.no

5

Jan Joackim Reinstad

91166599

Jan.Joackim.Reinstad@steinkjer.kommune.no

 

 

Høyre (H)

 

 

 

Faste representanter

 

 

1

Christine Agdestein - gruppeleder

99638221

Christine.Agdestein@steinkjer.kommune.no

 

Vararepresentanter

 

 

1

Kristin Gisvold Stokke

97542502

Kristin.Gisvold.Stokke@steinkjer.kommune.no

2

Amalie Rodum

48219338

amalie.rodum@steinkjer.kommune.no

3

Arnt Martin Woldseth

90508092

Arnt.Martin.Woldseth@steinkjer.kommune.no

4

Tor Erik Jensen

95136851

tor.erik.jensen@steinkjer.kommune.no

5

Rune Kvaran

91532548

Rune.Kvaran@steinkjer.kommune.no

6

Wilhelm Olav Belbo

94843492

wilhwlm.olav.belbo@steinkjer.kommune.no

 

 

Miljøpartiet de Grønne (MDG)

 

 

 

Faste representanter

 

 

1

Ingemar Moen - gruppeleder

92444943

Ingemar.Moen@steinkjer.kommune.no

 
Vararepresentanter
 
   

1

Johanne Hammervold

41120661

Johanne.hammervold@steinkjer.kommune.no

2

Lars Helge Haugdal

46838175

Lars.Helge.Haugdal@steinkjer.kommune.no

3

Johannes Moen

48265828

Johannes.moen@steinkjer.kommune.no

4

Hetty Tvengsberg

93033396

hetty.tvengsberg@steinkjer.kommune.no

 

 

Rødt (R)

 

 

 

Faste representanter

 

 

1

Finn Rossing

47840171

finn.rossing@steinkjer.kommune.no

2

Camilla Bilstad

91884541

Camilla.Bilstad@steinkjer.kommune.no

3

Håvard Krogstad-Wiborg - gruppeleder

98857632

Havard.Krogstad-Wiborg@steinkjer.kommune.no

 

Vararepresentanter

 

 

1

Anniken Bjørnes

95172616

Anniken.Bjornes@steinkjer.kommune.no

2

Tor Arne Mjøen

91337555

Tor.Arne.Mjoen@steinkjer.kommune.no

3

Emma Edvina Aarlott

93652520

emma.edvina.aarlott@steinkjer.kommune.no

4

Randi Sofie Eek

48114414

randi.sofie.eek@steinkjer.kommune.no

5

Jens Petter Arntsen Olsen, Ap

92859663

jens.petter.olsen@steinkjer.kommune.no

6

Henrik Skotvold Stene

46549223

henrik.skotvold.stene@steinkjer.kommune.no

 

 

Senterpartiet (Sp)

 

 

 

Faste representanter

 

 

 

Bjørn Arild Gram (perm så lenge han er statsråd)

 

 

1

Henry Skevik (medlem så lenge Gram har permisjon)

97067377

Henry.skevik@steinkjer.kommune.no

2

Marthe Solnes Persgård

99694788

Marthe.solnes.persgard@steinkjer.kommune.no

3

Nina Følling Sund (permisjon ut 2022)

Lisa Salin Brøndbo (medlem så lenge Sund har permisjon)

95734714

90071698

Nina.Sund@steinkjer.kommune.no

lisa.salin.brondbo@steinkjer.kommune.no

4

Lars Myhr Sandlund

98466902

Lars.Myhr.Sandlund@steinkjer.kommune.no

5

Lillian Hatling

48168275

Lillian.hatling@steinkjer.kommune.no

6

Anne Berit Lein

90621904

Anne.Berit.Lein@steinkjer.kommune.no

7

Per-Ola Bjerkan

90231389

Per-Ola.Bjerkan@steinkjer.kommune.no

8

Randi Holien Bartnes

95155537

Randi.Holien.Bartnes@steinkjer.kommune.no

9

Lars Petter Bartnes 

90084576 lars.petter.bartnes@steinkjer.kommune.no

10

Bjørn Ludvig Bergsmo - gruppeleder

99252368

Bjorn.ludvig.bergsmo@steinkjer.kommune.no

11

Mari Lisbet Hanem Finstad

41488099

Mari.Lisbet.Finstad@steinkjer.kommune.no

12

Grete Mari Sand

90516199

Grete.Mari.Sand2@steinkjer.kommune.no

13

Håvard Haugan (permisjon til 30.06.2021)

Rakel Skjelvan (medlem så lenge Haugan har permisjon)

90825539

93260447

Havard.Haugan@steinkjer.kommune.no

Rakel.Skjelvan@steinkjer.kommune.no

14

Eirik Forås

91329138

Eirik.Foras@steinkjer.kommune.no

15

Arnhild Vesterdal

45619594

Arnhild.Vesterdal@steinkjer.kommune.no

16

Marianne Følling

91185345

Marianne.Folling@steinkjer.kommune.no

17

Vidar Meldal

93433782

Vidar.Meldal@steinkjer.kommune.no

18

Laila Johanne Ressem-Overrein

92039748

laila.johanne.ressem.overrein@steinkjer.kommune.no

19 Bente Markhus 90675615 Bente.Markhus@steinkjer.kommune.no
20 Lars Eric Sæther 95933183 lars.ericsaether@steinkjer.kommune.no
21 Inger Grete Kvam Nordseth 41697319 Inger.Grete.K.Nordseth@steinkjer.kommune.no
22 Torill Sværd 47299565 torill.svaerd@steinkjer.kommune.no

 

Vararepresentanter

 

 

1

Christian A. Jansen Oshaug

45446577

Christian.Oshaug@steinkjer.kommune.no

2

Brit Eli Holan Nordal

97747050

Brit.Eli.H.Nordal@steinkjer.kommune.no

3

Emil Kulstadvik

40552978

Emil.Kulstadvik@steinkjer.kommune.no

4

Reio Kalmar Sporildnes

92661905

Reio.Sporildnes@steinkjer.kommune.no

5

Karoline Løvli Zahl

46628641

Karoline.Lovli.Zahl@steinkjer.kommune.no

6

Vidar Jørgensen

90537294

vidar.jorgensen@steinkjer.kommune.no

7

Synnøve Hoseth

92495704

Synnove.hoseth@steinkjer.kommune.no

8

Toril Svarva

47605647

toril.svarva@steinkjer.kommune.no

9

Terje Selen

91366954

terje.selen@steinkjer.kommune.no

10

Pål Wæhre

95969803

Pal.Waehre@steinkjer.kommune.no

11

Ivar Skjerve

95858652

Ivar.skjerve@steinkjer.kommune.no

12

Tone Gjetvik

99294986

tone.gjetvik@steinkjer.kommune.no

13

Tonice Sandseter

95805082

Tonice.sansseter@steinkjer.kommune.no

14

Line Melhus Hågensen

99365359

Line.Hagensen@steinkjer.kommune.no

15

Ivar Laurgård

91865571

Ivar.laurgard@steinkjer.kommune.no

16

Roy Corrin Grøttheim

74166432

Roy.Corrin.Grottheim@steinkjer.kommune.no

17

Anne Mørkved

98477013

Anne.morkved@steinkjer.kommune.no

18

Håvar Øksnes

90753638

Havar.Oksnes@steinkjer.kommune.no

19

Are Severin Ingulfsvann

41100917

Are.severin@gmail.com

20

Vidar Kruksve

98080431

vkruksve@online.no
21 Mats Kluken   mats.kluken@steinkjer.kommune.no
22 Jostein Egon Kvernmo    
       

 

 

Sosialistisk Venstreparti (SV)

 

 

 

Faste representanter

 

 

1

Gjertrud Holand - gruppeleder

95071640

Gjertrud.holand@steinkjer.kommune.no

2

Mari Grøneng Bartnes

94360929

Mari.Groneng.Bartnes@steinkjer.kommune.no

 

Vararepresentanter

 

 

1

Anders Nordgård-Larsen

97158092

anders.nordgard.larsen@steinkjer.kommune.no

2

Arnfinn Monsen

97578281

arnfinn.monsen@steinkjer.kommune.no

3

Ingrid Bøe Sletten

97725988

Ingrid.Boe.Sletten@steinkjer.kommune.no

4

Ellen Johanne Samuelsen

97549640

Ellen.Samuelsen@steinkjer.kommune.no

5

Daryoush Shirazi  Shahvand

92290081

Shirazi.Daryoush.Shahvand@steinkjer.kommune.no

 

 

Venstre (V)

 

 

 

Fast representant

 

 

1

André Nikolai Skjelstad - gruppeleder

90891041

andre.skjelstad@steinkjer.kommune.no

 

Vararepresentanter

 

 

1

Odd Vidar Vandbakk

95256812

Odd.vidar.vandbakk@steinkjer.kommune.no

2

Tor Arne Garnvik

92210707

Tor.arne.garnvik@steinkjer.kommune.no

3

Ingrid Andresen

97882189

Ingrid.andresen@steinkjer.kommune.no

4

Sturla Vandsvik

 

 

 

Uavhegige (UAVH)

 

 

 

Faste representanter

 

 

1

Øystein Geving Bjørnes, uavhengig

97976089

Oystein.Bjornes@steinkjer.kommune.no

2

Morten Resve - gruppeleder

90047114

Morten.resve@steinkjer.kommune.no