Det vil 27.05 bli følgende agenda og møtet vil gjennomføres digitalt ved bruk av Teams

Agendaen blir slik:

Kl. 18.00 - 18.45: Dialogmøte med NTE med hovedfokus på selskapets strategi v/konsernsjef Christian Stav.

Kl. 18.45: Foretaksmøte for Steinkjer kommuneskoger Ogndalsbruket KF – Se saken som skal behandles her.

Kl. 19.00: Foretaksmøte for Steinkjerbygg KF – Se sakene her.

Deretter ordinært kommunestyre. Se sakene her.

Møtet ble filmet og opptaket kan du se her.