Kjøreplan:
kl. 15.00: Foretaksmøte i Steinkjer kommuneskoger - Ogndalsbruket
kl. 15.30: Foretaksmøte Steinkjerbygg KF
kl. 16.00: Kommunestyremøte med årsbudsjett og økonomiplan som første sak.
kl. 18.00: Utdeling av kulturpris og kulturstipend. Middag.
kl. 18.45: Kommunestyremøtet fortsetter.

Du finner møtepapirene her.

Se møtet direkte her.