16.12 starter kommunestyret som foretaksmøte for Steinkjer kommuneskoger Ogndalsbruket KF, deretter for Steinkjerbygg KF.

Når foretaksmøtene er ferdig starter kommunestyremøte.  Pga corona kan ingen være tilskuer på Weidemannsalens galleri.  Alle kan følge møtets direkteoverføring.

Føtet følger oppsatt møteplan.

Mer om budsjett og økonomiplan kan leses her.