Kommunestyrerepresentantene og ansatte fikk 18.11. utsendt spørreskjema.  Det er satt en kort svarfrist.
Det som vektlegges i denne del av prosessen frem mot første del av desember er:
Befolkning og næring
Økonomi
Velferdsproduksjon og myndighetsutøvelse
Samfunnsutvikling
Demokrati

Les mer  om undersøkelsen her:

 http://tfou.no/default.asp?id=2134