Kommunereform

Regjeringen vil styrke lokaldemokratiet og gjennomfører en kommunereform. Målet er større, mer robuste kommuner med økt makt og myndighet. Alle landets kommuner er invitert til å delta i prosesser med sikte på å vurdere og å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner.

I Inn-Trøndelagssamarbeidet ble temaet kommunereform diskutert første gang i juni 2014, og prosessen frem mot en avklaring i kommunene Inderøy, Snåsa, Verran og Steinkjer kan du lese om her.

Kommunereformprosessen fortsatte etter at kommunene Inderøy og Snåsa besluttet å utarbeide ny intensjonsavtale med at Verran og Steinkjer fremforhandlet egen intensjonsavtale, og det er denne som nå legges til grunn i kommunens videre arbeid med kommunereform.

Underskrevet intensjonsavtale.


 

 

 

 

 

Tips en venn Skriv ut