Om forslaget

Forslag til kommuneplanens samfunnsdel finner du her.

Leseveiledning: Begynn gjerne med kapitlene Innledning og Steinkjer mot 2032. Filmen som ligger i kapitlet Steinkjer mot 2032 er sentral for å se hvorfor satsningsområdene Samskapende Kompetent Grønn Møteplass framkommer.  

Grunnlagsdokumentet Steinkjer i Tall 2019 er her

Kommuneplanens samfunnsdel publiseres for første gang som en rent digital plan i Framsikt- portalen, forøvrig samme portal Steinkjer kommune har benyttet for økonomiplanen i flere år. Steinkjer er 4. kommune i landet som publiserer samfunnsdelen i Framsikt, og har også vært pilotkommune i utviklingen av løsningen. 

Særutskrift av formannskapets utleggingsvedtak er her. 

Planforslaget er tilgjengelig via den digitale linken over her, og blir i tillegg lagt ut i papirversjon i servicetorgene i Malm og på Steinkjer rådhus, samt i biblioteket, Dampsaga. 

Hvordan uttale seg til forslaget?

Enklest gir du høringsuttalelse ved å benytte skjemaet her

Du kan også sende epost til kommunens postmottak eller vanlig brev til Steinkjer kommune, postboks 2530, 7719 Steinkjer