Kommuneplanens arealdel digitalt:
Du finner kommuneplanens arealdel i digital form i kommunens innsynsløsning / kartløsning.
Når kartklienten åpnes i nytt vindu klikker du på "Kartlag" øverst i vunduet og velg deretter "Kommuneplaner" til høyre.
 
Tekstdokumenter (pdf):
Plankart (pdf):