Hvilke innspill ønskes?

I denne fasen ønskes inspill/forslag fra grunneiere, utbyggere og kommunens innbyggere forøvrig. Innspillene kan gjelde byggeområder og tiltak som ligger inne i gjeldende planer for Verran og Steinkjer, eller nye tiltak som ønskes tatt inn i planen. Også innspill til bestemmelser osv er interessant.

Gjeldende kommuneplanens arealdel med tilhørende bestemmelser for Steinkjer finner du her:
https://www.steinkjer.kommune.no/kommuneplanens-arealdel-revisjon-2018.6179249-469015.html

Og for Verran her:
http://www.verran.kommune.no/kommuneplanens-arealdel.4866251-245123.html

Det kan være forslag til utbyggingsområder, områder for boliger, fritidsboliger eller næring. Men også innspill til bestemmelser og andre deler av planen.

Aktuelle tema

Vi ønsker innspill på nye boligområder både for tett bebyggelse (blokker mv) og eneboliger.Nye større boligområder bør fortrinnsvis ligge i gangavstand fra barneskole (2 km).

Er det gang– og sykkelveg på strekningen er det et pluss!

Det ønskes innspill på nye næringsområder i hele Nye Steinkjer. Vi har minst bynære næringsarealer til disposisjon nå, men ønsker altså innspill til alle deler av kommunen.

Er du grunneier og har planer om nye fritidsboliger på din eiendom? Meld dem gjerne inn allerede nå!

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt med en av kommunens saksbehandlere:

Plansjef Per Morten Bjørgum, epost

Arealplanlegger Arne Ivar Kvistad, epost

Arealplanlegger Jon Birger Johnsen, epost

Arealplanlegger Antonios Bruheim Markakis epost

Gi ditt innspill

Konkrete innspill til kommuneplanens arealdel kan gis i skjemaet under her.

Du kan også stikke innom i kommunens bod på Steinkjermartnan og legge igjen kontaktinformasjon- så tar vi kontakt!