Det er nå to vaksiner som er i fokus – influensavaksine og vaksine mot Covid-19.

Den første leveringen av influensavaksiner kom til Steinkjer kommune i går den 20. oktober. I år vil risikogruppene for alvorlig influensa bare betale en egenandel på 50 kroner for å bli vaksinert hos fastlegen. For dem som har frikort vil vaksinasjonen være gratis. 

Kostnadene ved vaksineringen av helsepersonell og svinerøktere skal som tidligere dekkes av arbeidsgiver. Kostnader til vaksine og vaksinering av personer som bor sammen med immunsupprimerte må dekkes av den enkelte. Influensavaksiner er i år forbeholdt målgruppene (en oversikt finnes nederst i artikkelen) frem til 1. desember, så alle andre må vente, også de i kritiske samfunnsfunksjoner. Influensavaksinen reduserer risikoen for alvorlig influensasykdom, men har dessverre ingen effekt mot covid-19. De generelle smittevernrådene mot covid-19 har imidlertid også effekt mot influensasmitte, og etterlevelse av dem vil kunne bidra til en mer moderat influensasesong.

Regjeringen har gitt Folkehelseinstituttet i oppdrag å forberede gjennomføring av vaksinasjon mot covid-19 i Norge. Kommunene får ansvar for å gjennomføre vaksineringen, og befolkningen får vaksinen gratis. Tidlig vaksinering av hele den voksne befolkningen er en hovedprioritet for å redusere alvorlig sykdom og død, forebygge smittespredning, og redusere de samfunnsmessige og sosiale konsekvensene pandemien har. Det må imidlertid skje en prioritering av de første tilgjengelige vaksinedosene. Foreløpig er ingen vaksiner godkjent, og tidsplanene er usikre. I følge Regjeringen kan Norge få tilgang til et begrenset antall vaksiner og sette i gang vaksinasjon tidlig i 2021.


Målgruppene for influensavaksinasjon

Risikogrupper

Følgende personer har økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom, og anbefales derfor influensavaksine:

 • Alle fra og med fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksine
 • Barn og voksne med:
  • diabetes mellitus, type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  • kronisk hjerte-/karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk), spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. kreft, HIV, reumatoid artritt og andre tilstander)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

Andre målgrupper

I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper, primært for å beskytte andre (indirekte beskyttelse):

 • Helsepersonell som har pasientkontakt
 • Personer som bor sammen med immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

 

Sunniva J. N. Rognerud
kommuneoverlege