Vi får noen spørsmål vedrørende Covid-19-forskriften, og en må kunne forvente at det fortløpende kommer endringer i denne, men per 23.04.2020 gjelder fortsatt følgende:

  • kulturarrangementer hvor personer fysisk møtes er forbudt
  • idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs hvor mer enn 5 personer samles i gruppe og fysisk avstand mellom personer på minst 2 meter ikke kan overholdes er forbudt
  • idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs som innebærer risiko for smittespredning på grunn av bruk av felles utstyr eller garderober er forbudt
  • serveringssteder hvor det ikke serveres mat skal holdes stengt
  • serveringssteder hvor det serveres mat, kan holde åpent dersom grunnleggende krav til smittevern ivaretas. At grunnleggende krav til smittevern ivaretas, innebærer at virksomheten skal sørge for at besøkende og personell kan holde to meters avstand, at den har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at disse rutinene blir overholdt.
  • servering av mat skal ikke skje som buffet.
  • treningssentre, svømmehaller, badeland, fornøyelsesparker, bingohaller og liknende tilbud skal holdes stengt

For begravelser, og kun begravelser, gjelder fra i går ettermiddag, under forutsetning av at de avtalte smittevernhensyn ivaretas:

  • inntil 50 deltakere for store kirker, og inntil 25 deltakere i små kirker
  • den enkelte prest/kirkeverge må lokalt vurdere om man med dette antallet fortsatt kan ivareta smittevernreglene
  • smittevernreglene er kort fortalt: husstandsmedlemmer kan sitter sammen, utenom dette skal man holde minst to meters avstand og ikke ha fysisk kontakt, personer med symptomer på akutt luftveisinfeksjon skal ikke møte opp

Dette er vedtatt sammen med kommunene Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy og Snåsa.


Sunniva J. N. Rognerud
kommuneoverlege