På bildet: Marit Strugstad, enhetsleder på dag- og døgnrehabilitering


Eksperter i team (EiT) er et obligatorisk emne i alle studieprogram på høyere grads nivå ved NTNU.

Hva er Eksperter i team (EiT)?
Eksperter i team er et yrkesforberedende emne der studentene tilegner seg samarbeidskompetanse. Dette gjør de ved å anvende sin fagkunnskap i et tverrfaglig prosjektarbeid, sammen med studenter fra ulike studieprogram på NTNU.  Aktuelle problemområder fra samfunns- og arbeidsliv danner utgangspunkt for prosjektarbeidet, og studentgruppene bør samarbeide med eksterne partnere.

Læringsformen i EiT er erfaringsbasert. Det betyr at studentene utvikler samarbeidskompetanse ved sammen å reflektere over og lære av samarbeidet. Refleksjonene tar utgangspunkt i konkrete situasjoner, og stimuleres av fasilitering, refleksjonsskriving, samspillsøvelser og tilbakemeldinger til hverandre.

I EiT lærer studentene å kommunisere og samarbeide slik at de kan bidra til helhetlige løsninger, trivsel og læring i tverrfaglig prosjektarbeid senere i yrkeslivet.


Les mer om hva velferdsteknologiprosjektet er.