Bildet viser alle innlederne sammen med rådmannen.

I tillegg til de to innledet økonomisjef Trond Waldal, fagkonsulent Geir Sørhøy og enhetsleder Marian Lyngsaunet.

Rådmann Torunn Austheim sa innledningsvis at det er viktig at alle ansatte har et bevisst forhold til kommunens vedtatte etiske reglement og får drøftet sitt forhold til dette, og mulige korrupsjonssituasjoner ansatte kan komme i befatning med.