Prosjektgruppa for kommunens kvalitetsprosjekt gratulerer med prisen!

Prosjektgruppa har i samråd med rådmannen besluttet at enheter, avdelinger og/eller stab kan tildeles en kvalitetspris pålydende kr. 5.000 for å ha utmerket seg positivt i tilknytning til kommunens satsing på kvalitetsstyringssystem.

En slik pris kan tildeles seks ganger i løpet av inneværende år. Prosjektgruppa avgjør hvem som skal tildeles prisen. Det er en forutsetning at prisen benyttes til kvalitetsfremmende tiltak i egen virksomhet.
Lykke til med kvalitetsarbeidet!
 
Roald Steinmo
Rådgiver kvalitet og beredskap