I år er det første gang vi lager en digital årsmelding og målet med den er, foruten redusert bruk av papir, en enklere rapport som skal være lettere tilgjengelig både for publikum, politikere og administrasjonen.
 
Øystein Larsen
økonomisjef